» Tervishoid » Uudised

Uudis

09.11.17 07:59

Ilusüste võivad teha vaid tervishoiuteenuse osutajad

Photo: Pixabay

Esteetilisi mittekirurgilisi meditsiinilisi protseduure võivad teostada üksnes tervishoiutöötajad. Tervishoiutöötaja peab olema registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris ning teenust osutav ettevõte peab omama Terviseameti poolt väljastatud tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba eriarstiabi osutamiseks.

Inimesel, kes ei ole kantud tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse,  ei ole lubatud osutada tervishoiuteenuseid sh esteetilisi mittekirurgilisi meditsiinilisi protseduure.

Info tervishoiutöötaja riiklikusse registrisse kandmise ja tegevusloa taotlemise kohta leiad terviseameti kodulehelt.

Eelpool nimetatud piirangud on olulised, kuna esteetilised mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid eeldavad teenuse osutajalt põhjalikke meditsiinilisi teadmisi naha ehitusest, näo ja kaela anatoomiast ning inimese füsioloogiast.

Enne protseduuri teostamist peab teenuseosutaja koguma patsiendi anamneesi, hindama objektiivselt tema terviseseisundit, tundma protseduuri vastunäidustusi ning olema valmis võimalike komplikatsioonide korral adekvaatselt reageerima. Samuti peab protseduuride teostaja informeerima patsienti protseduuri läbiviimisest ja võimalikest kõrvaltoimetest ning tüsistustest.

Esteetiliste mittekirurgiliste meditsiiniliste protseduuride standardi (EVS-EN 16844:2017) kohaselt kuuluvad taoliste protseduuride hulka botuliinitoksiini injektsioonid, täitesüstid, mesoteraapia, mikronõelumine, keemiline naha koorimine (pindmine, keskmine ja sügav) jmt. Protseduuride loetelu ei ole lõplik.
Oluline on arvestada, et standardi reguleerimisalasse kuuluvad kõik esteetilised meditsiinilised hooldused, mis lähevad sügavamale kui naha sarvkiht või millel on, või väidetavalt on, bioloogiline toime sarvkihist sügavamal.
Lisainformatsiooni küsi Terviseametist. 

Kui Teil on küsimusi seoses esteetiliste mittekirurgiliste meditsiiniliste protseduuridega, palun pöörduge keskkonnatervise osakonna peaspetsialisti Olga Gurjanova poole: Olga.Gurjanova|ä|terviseamet.ee

Kui Teil on küsimusi seoses tegevusloa taotlemise või tervishoiutöötajate registreerimisega palun pöörduge tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite osakonna peaspetsialisti Margit Toop poole: margit.toop@terviseamet.ee või tel. 6 509 843.

Vaata lisaks:


 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 24 november 2009 09:57