Kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine ja tervishoiutöötajate vaba liikumine Euroopa Liidus

Isikute vaba liikumine on üks Euroopa Liidu  põhiõigustest, mida reguleerib  kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise direktiiv.  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ  kehtestab kõikidele reguleeritud kutsetele ja erialadele  koolituse miinimumnõuded ning nõutava töökogemuse.  

 Tervishoiu valdkonnas on reguleeritud kutseteks

  • arstikutse ja eriarstlikud erialad
  • hambaarsti kutse ja erihambaarsti erialad
  • ämmaemanda ja õe kutse

Farmaatsia valdkonnas reguleeritakse direktiiviga proviisori kutset. 

Eestis peab väljastatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite üle arvestust Terviseamet. See tähendab, et tervishoiutöötaja või proviisor, kes soovib minna tööle teise riiki, peab taotlema Terviseametilt tõendi oma koolituse ja töökogemuse vastavuse kohta direktiivis sätestatule, samuti hinnangut oma mainele.

Direktiivi  põhiprintsiibiks on  Euroopa Liidu liikmesriigis,  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, Šveitsis ja teatud juhtudel ka kolmandates riikides omandatud kvalifikatsiooni vastastikune tunnustamine, et võimaldada nõutava kutse või eriala omandanul ligipääsu Euroopa Liidu liikmesriikide selle majanduspiirkonna riikide või Šveitsi tööturule.

Allpool leiad koondi Eestis väljastatud tõendite kohta Euroopa Liiduga liitumisest alates, seda nii kutsete kui ka erialade lõikes. Lisatud tabel annab orienteeruva ülevaate tervishoiutöötajate liikumisest. Reaalselt läheb tõendi saanutest teise riiki tööle umbes 55-60% tervishoiutöötajatest. Tabel sisaldab ka korduvalt väljastatud tõendeid, välja arvatud samal aastal korduvaid. Tervishoiutöötaja võib samaaegselt teises riigis töötades jätkata töötamist ka Eestis – ennekõike on see nii Eestist Soome siirdunud tervishoiutöötajate puhul.

Tervishoiutöötajate migratsioon 2004-2017

 

Kutse, eriala

2018 I kvartal


2018 II kvartal

Anestesioloogia

-

Dermatovenerologia

-

 

Endokrinoloogia

-

Erakorraline meditsiin

-

 

Gastroenteroloogia

-

 

Hematoloogia

-

 

Infektsioonhaigused

-

 

Kardioloogia

-

1

Kardiovaskulaarkirurgia

-

 

Laborimeditsiin

-

 

Lastekirurgia

-

 

Nefroloogia

-

Neurokirurgia

-

 

Neuroloogia

-

 

Oftalmoloogia

2

1

Onkoloogia

-

 

Ortopeedia

-

Otorinolarüngoloogia

-

Patoloogia

-

Pediaatria

-

Peremeditsiin

1

Plastika ja rekonstruktiivkirurgia

-

Psühhiaatria

-

2

Pulmonoloogia

-

Radioloogia

-

Reumatoloogia

-

Sisehaigused

2

Sünnitusabi ja günekoloogia

-

Taastusravi ja füsiaatria

1

Torakaalkirurgia

-

Töötervishoid

-

Uroloogia

1

Vaskulaarkirurgia

1

Üldkirurgia

-

Üldmeditsiin

3

6

Arste kokku

11

10

Hambaravi

-

Ortodontia

-

Restauratiivne hambaravi

-

Ämmaemandus

-

Proviisor

1

1

Üldõendus

11

3

Kokku

23

14

 

 

 

 

Tabel uuendatud 04. oktoober 2017

 

Kutse, erialaI kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal2017 kokku
Anestesioloogia1101          3
Dermatoveneroloogia00000
Endokrinoloogia01001
Erakorraline meditsiin00000
Gastroenteroloogia000
0
0
Hematoloogia00000
Infektsioonhaigused00000
Kardioloogia00011
Kardiovaskulaarkirurgia00000
Laborimeditsiin00000
Lastekirurgia00000
Nefroloogia00000
Neurokirurgia00000
Neuroloogia10012
Oftalmoloogia02002
Onkoloogia00000
Ortopeedia00011
Otorinolarüngoloogia00000
Patoloogia10001
Pediaatria10001
Peremeditsiin00101
Plastika-rekonstruktiiv-
kirurgia
00000
Psühhiaatria01214
Pulmonoloogia00000
Radioloogia01203
Reumatoloogia00000
Sisehaigused10203
Sünnitusabi ja günekoloogia00101
Taastusravi ja füsiaatria00000
Torakaalkirurgia00000
Töötervishoid00000
Uroloogia01001
Üldkirurgia00000
Üldmeditsiin345214
Arste kokku81113739
Hambaravi01102
Ortodontia00000
Restauratiivne hambaravi00101
Ämmaemandus22004
Üldõendus15
4
5724
Kokku2518201477
 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 3 juuli 2018 12:24