Korduvad küsimused

Mida peab tegema, et omandatud õendusabi eriala kajastuks ka tervishoiutöötajate registris?

Selleks, et  omandatud õendusabi eriala hakkaks kajastuma ka tervishoiutöötajate registris, toimige järgnevalt:

•Esitage terviseametile täidetud ja allkirjastatud taotlus. Taotluse vormi leiate siit.
•Tasuge riigilõiv. Eestis omandatud hariduse korral on riigilõiv 13€. Info riigilõivu tasumise võimaluse kohta leiate siit.
•Esitage koopia oma isikut tõendavast dokumendist.
•Esitage koopia oma eriala tõendavast diplomist ja selle lisast.

 

Võite dokumendid skaneerida ja allkirjastada taotluse digitaalselt ning edastada need e-posti teel aadressile: liina.saar|ä|terviseamet.ee.

Koopiad dokumentidest võite saata ka tavapostiga aadressile: Terviseamet, Tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81 Tallinn, 10617

Või tooge dokumendid ise kohale, asume aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn. Koopiaid originaaldokumentidest saab teha ka Terviseametis.

 

Registreeritavad õendusabi erialad on:
1.intensiivõendus;
2.kliiniline õendus;
3.terviseõendus;
4.vaimse tervise õendus.

 

Vaata ka sotsiaalministri 11.06.2001 määrust nr 58:  Õendusabi erialade loetelu.

 

 

Millal ja mille alusel kuvatakse tervishoiutöötajat registris?

Tervishoiutöötajate registris kuvatakse need isikud, kes on kantud arsti, hambaarsti, õe või ämmaemandana tervishoiutöötajate registrisse ning proviisorid ja farmatseudid, kes on kantud proviisorite ja farmatseutide registrisse ning töötavad Terviseametile teadaolevalt apteegis oma kutsealal.  

Kui te olete proviisor või farmatseut ja te ei näe oma nime registris, aga töötate apteegis oma kutsealal, siis pöörduge oma tööandja poole ja paluge tal kindlasti teie töötamine registris registreerida.

Lisainfo: liina.saar|ä|terviseamet.ee

 

 

 

Olen registreeritud tervishoiutöötajate/proviisorite ja farmatseutide registris. Minu nimi on muutunud. Mida ma pean tegema, et muuta nimi registris?

Palun saatke tervishoiuteenuste osakonna töötajale (liina.saar|ä|terviseamet.ee)  e-kirja teel koopia oma uuest isikut tõendavast dokumendist või muust nimemuutust tõendavast dokumendist koos infoga, et soovite registris nime muuta.

Kui ma end proviisorite ja farmatseutide registrist ei leia, kas see tähendab, et minu registreering on peatatud?

Proviisorite ja farmatseutide registri välisvaates kuvatakse ainult apteegis töötavate spetsialistide nimed, kutsed/erialad, koodid ja töökohad. Kui te ei tööta hetkel  apteegis  registris registreeritud kutsealal, siis te ei ole registri välisvaates leitav, kuid registris olete endiselt.

Tööandjale tõendab teie registreerimist registreerimisel väljastatud registreerimistõend.

Kui te asute uuesti erialasele tööle apteegis, siis teavitab teie tööandja sellest Terviseametit ning te muutute taas registri välisveebis nähtavaks.

 

Kui te soovite kinnitust, et olete endiselt registris või olete kaotanud/pole kätte saanud registreerimistõendit, siis kirjutage palun liina.saar|ä|terviseamet.ee.

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 9 aprill 2018 10:23