Šveitsi abi

14. detsembril 2009. a kiitis Šveits heaks Eesti-Šveitsi koostööprogrammis sisalduva projekti „Side- ja infotehnoloogiaseadmete soetamine ning vajalike IT-arendustööde teostamine kiirabibrigaadide ja haiglate erakorralise meditsiini osakondade liidestamiseks ühtse üleriigilise häireteenistuste operatiiv-raadiosidesüsteemiga” (inglise keeles “Procurement of necessary radio communication and information technology means for linking the ambulance and emergency medicine units of active care hospitals to unitary state-wide operative radio communication system of alarm services and accomplishment of required communication and IT-development works”).

Nimetatud projektiga saab tervishoiu valdkonnas Tervishoiuamet Sotsiaalministeeriumi kaudu toetust 1 280 000 Šveitsi franki (12 445 901 Eesti krooni) eesmärgiga muuta kiirabi töö efektiivsemaks, lühendades kiirabi väljakutsele reageerimise aega, tagades kiirema andmevahetuse kiirabibrigaadide ja erakorralise meditsiini osakondade vahel ja tagades detailse raviinfo kättesaadavuse kiirabitöötajatele ning tõsta seeläbi kiirabiteenuse kvaliteeti. Selleks kaasajastatakse kiirabi sidesüsteemid ning võetakse kasutusele e-kiirabikaart vastavate riigihangete kaudu. Projekt viiakse ellu ca kahe aasta jooksul.

Samal teemal: Terviseamet hangib kiirabile sidetehnikat

Projekti ametlik taotlus
Projekti leping

Järgnevad fotod on illustratiivse loomuga. Pildid kuuluvad SA Tartu Kiirabile ja neid kasutatakse SA Tartu Kiirabi loal.
Pilt 1, pilt 2, pilt 3, pilt 4, pilt 5, pilt 6, pilt 7, pilt 8, pilt 9

 

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 9 juuni 2014 16:36