Abiks tervishoiutöötajale

Hoolekande teenuseid ja hooldusravi osutavatele ettevõtetele suunatud teabepäeva materjalid - mai 2014:

Erihoolekandeteenusele saamise võimalused ja kord - Veroonika Bojetskaja, Helen Tähtvere, Sotsiaalkindlustusametist.
Õendusprotsessi dokumenteerimine - Lydia Alliksoo, Terviseamet
Ohjeldavate- ja piiravate meetmete kasutamine (EPSO projekt) - Juta Varjas, Terviseamet
Ravimite käitlemisest hoolekande ja hooldusraviteenuste osutamisel - Inge Mäe, Ravimiamet
Ravimikäitlust ning institutsionaalset hooldust kasutavate inimeste põhiõigused ja -vabadused - Kärt Muller, Õigukantsleri kantselei

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 16 jaanuar 2017 12:42