Uudis

06.09.17 16:09

ID-kaardi info tervishoiutöötajatele

Eesti ID-kaartides, mis on välja antud alates 17. oktoobrist 2014, on avastatud teoreetiline turvarisk, mis võib muuta need kaardid haavatavaks. Mobiil-IDde ning enne oktoobrit 2014 väljastatud ID-kaartide toimimist risk ei puuduta.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus koostöös Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumiga on praegu ette valmistamas alternatiivseid lahendusi, et tagada ainult ID-kaardiga kasutatavate tervishoiu e-teenuste toimimine. Teavitame tervishoiusektorit uuemast infost ja vajalikest tegevustest esimesel võimalusel.

Erinevate tõrgete ennetamiseks palume:

  • kõikidel ID-kaarte kasutavatel tervishoiutöötajatel kontrollida oma ID-kaardi väljaandmise aega (kuupäev kaardi tagaküljel ülemises osas) ning mobiil-ID olemasolu;
  • andmete edastamiseks patsientidele ja ametiasutustele kasutada tervise infosüsteemi. See on oluline näiteks töövõime hindamise ja puude tuvastamisega seotud terviseandmete edastamisel, kuna 5.09.2017 seisuga piirati ID-kaardi avalike võtmete andmebaasi kasutust ja eraisikutel, sh tervishoiutöötajatel ei ole sellest tulenevalt võimalik dokumente krüpteerida.

Kui teil tekib küsimusi seoses ID-kaardi kasutamisega e-tervise teenuste osutamisel, siis küsimustele aitab vastused saada Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatugi: abi|ä|tehik.ee või telefonil 7 943 943.

Üldine ID-kaardi abiliini number on 1777. ID-kaardi ja mobiil-ID kasutamise kohta on olulised küsimused-vastused koondatud politsei veebilehele.


 
Viimati uuendatud:  reede, 15 märts 2013 15:09