Peremeditsiinist

Üldarstiabi Eestis korraldab Terviseamet. Meie eesmärgiks on tagada üle-Eestiline perearstiabi kättesaadavus ning toimingud, mis on seotud perearstiabi korraldamisega.

Tervishoiuteenuste osakonna põhiülesanneteks on  perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamine, perearsti nimistu kinnitamine ning perearsti teeninduspiirkonna ja nimistu piirsuuruse määramine või muutmine. Vajadusel korraldame nimistuga perearsti ajutise asendamise.  

Lisaks tegeleme isiku perearsti nimistusse määramise ja  perearsti nimistust väljaarvamise ning inimeste nõustamisega perearsti leidmisel ja vahetamisel.

Osakonna ülesannete hulka kuulub ka kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise analüüsimine, osalemine töötervishoiuprogrammide väljatöötamises ja nende elluviimises, töötervishoiuspetsialistide täienduskoolituste korraldamine, meresõiduohutuse seaduse alusel tervisekontrolli tegija tunnustamine.

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 2 jaanuar 2018 12:41