Peremeditsiinist

1. jaanuarist 2013. a korraldab üldarstiabi Eestis Terviseamet, millega seoses loodi peremeditsiini osakond (alates 01.03.2016 on struktuuriüksuse uus nimetus esmatasandi tervishoiu osakond). Esmatasandi arstiabi korraldamise koondumine Terviseametisse tagab üle-eestilise perearstiabi korralduse ühtlasema toimimise ja efektiivsema töö ning perearstiabi korraldamisega seotud inimressursi parema kasutamise. Esmatasandi tervishoiu osakonna põhiülesanneteks on oma pädevuse piires üldarstiabi korraldamine ja planeerimine, perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamine, perearsti nimistu kinnitamine ning perearsti teeninduspiirkonna ja nimistu piirsuuruse määramine või muutmine, isiku perearsti nimistusse määramine ja isiku perearsti nimistust väljaarvamine. Vajaduse korral nimistuga perearsti ajutise asendamise korraldamine ja perearsti nimistuga seotud andmete töötlemine. Lisaks alates 01.03.2016 kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise analüüsimine, osalemine töötervishoiuprogrammide väljatöötamises ja nende elluviimise korraldamine, töötervishoiuspetsialistide täienduskoolituste korraldamine, meresõiduohutuse seaduse alusel tervisekontrolli tegija tunnustamine. Samuti nõustab esmatasandi tervishoiu osakond inimesi perearsti leidmisel, vahetamisel või muude probleemide korral.

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 19 juuli 2017 12:52