Vastsündinute registreerimine

3. märtsist 2017 jõustub tervishoiuteenuse korraldamise seaduse muudatus, mille kohaselt registreeritakse Eestis sündinud vastsündinu sünni järel automaatselt tema ema perearsti nimistusse ning lapsevanemad ei pea lapsele perearsti saamiseks enam eraldi avaldust esitama.

Vastsündinu automaatne nimistusse registreerimise protsess

Kui vastsündinu emal on perearst, siis registreeritakse vastsündinu Haigekassa kindlustusregistri andmetel automaatselt oma ema perearsti nimistusse.

Vastsündinute automaatne registreerimine perearsti nimistusse toimub üks kord ööpäevas.

Haigekassa saab perearsti nimistusse automaatselt registreerida ainult  need vastsündinud, kelle ema on perearsti nimistus ja kelle ema rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress asub Eestis.

Perearst saab X-tee kaudu Eesti haigekassast pärida vastsündinu andmeid hiljemalt päev pärast seda, kui Eesti Rahvastikuregister on raviasutustelt saanud sünniteatise.
Vastsündinu andmed kuvatakse perearstile enne Eesti Rahvastikuregistris nime/elukoha registreerimist järgnevalt:

  • vastsündinu isikukood,
  • vastsündinu eesnimi: ema isikukood,
  • vastsündinu perekonnanimi: ema perekonnanimi.

Selle järgi on perearstil võimalik tuvastada vastsündinu ja hakata teda jälgima vastavalt riiklikult kehtestatud  0–18-aastaste laste ennetavate tervisekontrollide kavale.

Nimistusse registreeritud vastsündinute kuvamine perearstile

Perearstidel on võimalik nimistusse automaatselt registreeritud vastsündinuid vaadata oma kasutajarakenduse kaudu nagu praegu (nn nimistu muudatused või nimistu koosseis) ning kui rakendus puudub, siis harjumuspäraselt MISP2 e-teenuste perearstiportaali kaudu. Kuna Haigekassa registreerib lapsi nimistusse üks kord ööpäevas, siis piisab kui jälgite muudatuste samuti kord ööpäevas.

Perearsti töölaua arenduse järgselt saab perearst vaadata infot nimistusse automaatselt registreeritud vastsündinutest eraldi teistest nimistus toimunud muudatustest. Täpsema info saamiseks palume perearstidel pöörduda oma infosüsteemi esindaja poole.

MISP2 e-teenuste perearstiportaali kasutamise juhendi  leiate Haigekassa kodulehelt. Kui Teil tekib küsimusi seoses MISP2 perearstiportaali  kasutamisega palume pöörduda Eesti Haigekassa poole info|ä|haigekassa.ee. MISP2 tehniliste probleemide korral abistab teid Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) telefonil 694 3900 või e-postil info|ä|tehik.ee.

Vastsündinu registreerimine perearsti nimistusse avalduse alusel

Kui vastsündinu ema ei ole registreeritud perearsti nimistusse, registreeritakse laps vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel või määrab lapsele perearsti terviseamet. Terviseamet lähtub lapse perearsti nimistusse määramisel lastekaitse kaalutlustest.

Kui vanemad ei soovi, et laps oleks registreeritud ema perearsti nimistusse, on vanematel võimalik sünnituse järel esitada avaldus uuele soovitud perearstile.

Kui isiku registreerimisavalduses märgitud Eesti rahvastikuregistri elukoha aadress on perearsti teeninduspiirkonnas või isiku perekonnaliige on registreeritud nimistusse, siis on perearstil kohustus registreerida isik oma nimistusse sõltumata nimistu piirsuurusest ja nimistusse kantud isikute arvust.

Pereliikme nimistusse registreerumisest on võimalik keelduda juhul, kui perearsti nimistu piirsuurus on täitunud ja pereliikme rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress ei asu perearsti teeninduspiirkonnas.

Perearst teavitab isikut kirjalikult nimistusse registreerumisest või registreerumisest keeldumisest seitsme tööpäeva jooksul registreerimisavalduse esitamisest arvates. Keeldumisel tuleb ära märkida keeldumise põhjus.

Täpsem info on leitav:  „Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv“

Eesti Haigekassa kindlustusregistri tehniline ülesehitus võimaldab perearstil registreerida vastsündinu avalduse alusel nimistusse, kui vastsündinul on registreeritud nimi/elukoht Eesti Rahvastikuregistris ja andmed on jõudnud Eesti Haigekassasse. Juhul kui Teil on probleeme vastsündinu nimistusse registreerimisega, palume võtta ühendust Eesti Haigekassaga info|ä|haigekassa.ee või telefonil 669 6630.

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 2 märts 2017 16:21