Nimistuga perearstina töötamine

Konkursid
Terviseamet viib läbi perearstikonkursse uue perearstinimistu moodustamise õiguse andmiseks või vabanenud nimistule üldarstiabi osutamise korraldamiseks.


Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • Registreering tervisehoiutöötajate riiklikus registris perearstina;
  • Eesti keele oskus kõnes ja kirjas, soovitavalt vene, inglise kõnekeele oskus;
  • Kasuks tuleb eelnev töökogemus üldarstiabi osutamisel ning täiendkoolitused;
  • arstina töötamise piirangu puudumine Euroopa Liidu liikmesriigis.

Kandidaadil tuleb Terviseametile esitada:

1. Avaldus, milles märgitakse ära:

  • konkursil osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kavandatava tegevuskoha asukoht ja aadress;
  • perearstiga koos töötama hakkavate tervishoiutöötajate nimed ja isikukoodid (olemasolul);
  • perearstina tegutsemise kavandatav õiguslik vorm (füüsilisest isikust ettevõtjana või üldarstiabi osutava äriühingu kaudu).

2. CV.

3. Kandidaadi kirjalik kinnitus, et tal puudub Euroopa Liidu liikmesriigis arstina töötamise piirang.

Konkursile kandideerimise aeg on 1 kuu alates konkursi väljakuulutamisest.

Lisainfo: Kaie Kudre, telefon: 650 9856; e-post: kaie.kudre|ä|terviseamet.ee

Leia siit hetkel aktiivsed konkursid.

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 15 märts 2018 10:28