Nakkushaiguste puhangud

Nakkushaiguste puhanguks nimetatakse tavapärast haigestumise taset ületavat ühise nakkusallika või levikufaktoriga seotud haigusjuhte, mis esinevad lühikeses ajavahemikus teatud elanikerühmas.

Nakkushaiguste epideemiaks nimetatakse nakkushaiguste ulatuslikku levikut, mis haarab olulise osa antud piirkonna (maakonna, linna) elanikkonnast, kus haigestumine ületab oluliselt antud nakkushaiguse tavahaigestumise taset ning nõuab nakkustõrje meetmete laiaulatuslikku rakendamist.

Haiguspuhangu uurimise eesmärk on haigustekitaja, levikutee, levikufaktori ning ohustatud riskirühma välja selgitamine. Haigustekitajate levikuteedeks nimetatakse kõiki neid ülekandeviise, mille kaudu nakkushaiguse tekitajad võivad leviku - ehk ülekandefaktorite vahendusel levida.
Nakkushaiguspuhangute liikideks on: piisk-, soole-, kontakt- või verega leviv nakkushaiguspuhang.

Suurt levikupotentsiaali omavad piisk- ja soolenakkushaigused. Soolenakkushaigused võivad levida toidu või vee kaudu.
Toidutekkelisi nakkushaiguspuhanguid uurib Terviseamet koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga.

Registreeritud haiguspuhangud 2017. aastal
Registreeritud haiguspuhangud 2016. aastal
Registreeritud haiguspuhangud 2015. aastal
Registreeritud haiguspuhangud 2014. aastal
Registreeritud haiguspuhangud 2013. aastal
Registreeritud haiguspuhangud 2012. aastal
Registreeritud haiguspuhangud 2011. aastal
Registreeritud haiguspuhangud 2010. aastal
Registreeritud haiguspuhangud 2009. aastal

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 31 mai 2018 12:21