Sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika ekspertkomisjoni vaktsineerimissoovitused

Siinse lehe lisadest leiad vaktsineerimissoovitused, mis on koostatud Sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika ekspertkomisjoni poolt ja mõeldud kasutamiseks juhis- ja abimaterjalina immuniseerimisega tegelevatele tervishoiutöötajatele.
 
Vaktsineerimissoovitused on suunatud enimohustatud sihtrühmadele, kelle immuniseerimine lisades toodud vaktsiin-välditavate nakkushaiguste vastu on oluline kindlatel kliinilis-epidemioloogilistel põhjustel.
Vaktsineerimissoovitustes on täpsustatud immuniseerimisskeem ja -põhjused ning toodud viited sobivatele vaktsiinidele. Vaktsiinide manustamisel tuleb jälgida ravimi infolehte.
 
Soovitustes ei käsitleta:

  • vaktsineerimisi neile sihtrühmadele, kelle immuniseerimine toimub kehtiva immuniseerimiskava alusel või on tagatud vältimatu abi korras;
  • vaktsineerimisi, mida viiakse läbi reisimeditsiini raames;
  • erakorralisi vaktsineerimisi nakkushaiguste puhangute korral. 

Immuniseerimiste finantseerimine
Riigieelarvest rahastatakse immuniseerimiskava täitmiseks ja vältimatu abi korras vajalikke immuniseerimisi.
Immuniseerimist, mis ei kuulu immuniseerimiskavasse ja mida tehakse isiku soovil või arsti soovitusel, ei rahastata riigieelarvest.
Tööandja rahastab töötaja tervise kaitseks vajalikku immuniseerimist neil tegevusaladel, kus töö iseärasuste tõttu on nakatumisoht.

Lisa 1. Immuniseerimiskava välised vaktsiinid ja nende kasutamine
Lisa 2
. Immuniseerimiskava väliselt vaktsineeritavad sihtrühmad ja nendele näidustatud vaktsiinid

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 2 mai 2017 16:59