Uudis

08.01.16 11:15

Meditsiiniseadmete osakond liitub Euroopa-ülese turujärelevalve programmiga

Ühtse ja tugevama turujärelevalve saavutamiseks viivad liikmesriigid iga-aastaselt läbi riigisiseseid turujärelevalve programme,  eesmärgiga tagada turujärelevalve ühtsem ja ulatuslikum rakendamine Euroopa Liidu liikmesriikides.  

Möödunud aastal avanes võimalus ka meditsiiniseadmete osas liituda Euroopa liikmesriikide ühtse turujärelevalve programmiga, mis võimaldab parandada koostööd, jagada ja õppida teiste kogemustest.

2016. aastaks valitud programmi teema läheb kokku poliitikasuunaga, mida Terviseamet rakendab Eestis asuvatele meditsiiniseadmete tootjatele. Seega saame, tahame ja oskame siin kaasa rääkida. Programmi käigus inspekteeritakse tootjaid, pearõhk on kliinilistel protsessidel (kliinilise hinnangu andmine ja selle pidev täiendamine) ning ressursside arendamisel.

Ühtse turujärelevalve programmi kaugemaks eesmärgiks on teabevahetuse platvormide ja protokollide loomine, mis aitaks edendada turujärelevalveasutuste koostööd ja koostöö koordineerimist, eriti kliinilistes küsimustes.

Lõpptulemusena peaks muutuma suhtlemine väliste sidusrühmadega tõhusamaks ja tulemuslikumaks. Pädevate asutuste omavahelisele suhtlusele lisaks loodetakse lihtsustada suhtlust ka tootja või tema volitatud esindaja, levitaja ja teavitatud asutuste vahel.


 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 24 november 2009 09:57