Tervishoiuteenuse osutamisega seotud nakkused

Tervishoiuteenuse osutamisega seotud nakkus on nakkus, mis vastab ühele haigusjuhu definitsioonile ja  mida patsiendil ei olnud enne 48 tundi tervishoiuteenust osutavasse asutusse saabumist või mis ei ole eelmises tervishoiuteenust osutavas asutuses viibimise jääknäht, vaid on tekkinud pärast 48 tundi patsiendi seal viibimise ajal või seal saadud ravi tagajärjel.

Operatsiooni piirkonna nakkus on nakkus, mis on tekkinud 30 päeva jooksul pärast operatsiooni või implataadiga seotud operatsiooni nakkus, mis on tekkinud (1) ühe aasta jooksul pärast implataadi paigaldamist.

Isolatsiooniabinõud. P. Märtin, Tervisamet 2016
Lisad isolatsiooniabinõude elementide kohta. P. Märtin, Terviseamet 2016

Kätehügieeni juhend. Terviseamet 2014
Haiglanakkustõrje standardid. Sotsiaalministeerium 2000

Sihtuuringu „Tervishoiuasutuste infektsioonikontrolli nõuete täitmise osas” kokkuvõte.

Tervishoiuga seotud infektsioonide (TI) ja antibiootikumide kasutuse hetkleviuuring aktiivravihaiglates 2016

Hetkleviuuringu andmete sisestamise programmi HelicsWin.Net v2.3 viimase versiooni leiab ECDC veebilehelt ja kasutusjuhendi leiab siit

Tervishoiuga seotud infektsioonide ja antibiootikumide kasutuse hetkleviuuring Euroopa aktiivravi haiglates. Protokolli versioon 5.1., ECDC PPS 2016-2017

Hetkleviuuringu 2016-2017 vormid
Tervishoiuga seotud infektsioonide (TI) ja antibiootikumide (AB) kasutuse hetkleviuuring Eesti aktiivravihaiglates 2016

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 16 mai 2016 09:41