Juhendid nakkushaiguste kohta

A-viirushepatiit
Terviseameti soovitused haiglatele A-hepatiidi viiruse haiglasisese leviku vältimiseks ( 15.09. 2011)
Terviseameti soovitused perearstidele ja eriarstidele A-hepatiidi viiruse leviku vältimiseks (15.09.2011)
Terviseameti soovitused vereteenistusele A-viirushepatiidi viiruste leviku vältimiseks doonorivere kaudu (21.09.2011)

Ebola viirusnakkus
Kiirtest Ebola viirushaiguse diagnoosimiseks, WHO veebruar 2015
Nakkustõrje soovitused tervishoiutöötajatele Ebola viirushaiguse kahtlusega või kinnitatud Ebola viirushaiguse puhul - juhend valmis koostöös Eesti Infektsioonihaiguste Seltsiga (uuendatud 21.01.2016)
Soovitused perearstidele Ebola viirushaige/haiguskahtlase isiku kohtlemiseks (uuendatud 21.01.2016)
Ebola viirushaigega kokku puutunud isikute jälgimise korraldamine, november 2014
Isikukaitsevahendite kasutamine Ebola viirushaiguse korral, WHO 2014
Ebola viiruse suhtes tõhusad desinfektsioonivahendid, Terviseamet 2014

HIV
HIV-nakkuse testimise ja HIV-positiivsete isikute ravile suunamise tegevusjuhis, (2012) 
Руководство по тестированию на ВИЧ-инфекцию и направлению ВИЧ-позитивных лиц на лечение, (2012)

Gripi nakkusohutuse juhendid
Uue gripiviiruse inf. A/H1N1 poolt põhjustatud haige uurimismaterjali võtmise, säilitamise ja transportimise juhis, (juuli 2009)
Juhend haige uurimismaterjali võtmiseks, säilitamiseks ja transportimiseks
Isikukaitsevahendite kasutamine meedikutele (jaanuar 2011)

Legionelloos
Legionella ohutuse meetmete rakendamine (november 2007)
Legionella uuringutulemuste hindamine (november 2007)
EWGLI Technical Guidelines for the Investigation, Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires´ Disease (ECDC, september 2011)

MERS CoV - koroonaviirus
Koroonaviiruse MERS-CoV laboratoorne diagnostika (august 2015)
Nakkuse epidemioloogiline olukord ja ennetamine (august 2015)

Noroviirusnakkus
Noroviirusnakkuse laboratoorne diagnostika 

Siberi katk/ antrax/ põrnatõbi
Juhis Siberi katku tõrjeks ja epideemilise leviku tõkestamiseks (august 2016)

Zika viirusnakkus
Info Zika viirusnakkusest tervishoiutöötajatele
Zika viirusnakkuse definitsioon 27.04.2016
Zika-viirusnakkuse riskipiirkonnast naasnud raseda naise kohtlemise algoritm

Äge lõtv halvatus/poliomüeliidi kahtlus
Ägeda lõdva halvatusega haige uurimismaterjali saatekiri
Ägedate lõtvade halvatustega poliomüeliidikahtlaselt haigelt uurimismaterjali võtmise ja uuringule saatmise juhend
Ägeda lõdva halvatusega kulgeva haigusjuhu uuringu vorm I osa
Ägeda lõdva halvatusega kulgeva haigusjuhu järeluuringu vorm II osa

Muud
Juhend tervisekontrolli läbiviimiseks nakkushaiguste suhtes (jaanuar 2017)
Juhend sügeliste tõrjemeetmete rakendamiseks (september 2010)

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 18 aprill 2017 12:41