Reisimine ja tervis

Nakkushaiguste juhtude vältimiseks on riskipiirkondadesse sõitjatel soovitatav vähemalt 4 nädalat enne reisi algust pöörduda oma perearsti poole või reisimeditsiini kabinetti vajaliku tervisekontrolli ja vaktsineerimise teostamiseks ning teabe saamiseks teistest soovitatud ennetusmeetmetest, sh hügieenireeglite järgimise vajadusest ning ravimite kasutamise otstarbekusest.
 
KOLLAPALAVIK
Kollapalaviku leviku ja haigestumise ohuga riikide või piirkondade  külastamisel Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas peavad reisijad olema vaktsineeritud kollapalaviku vastu vähemalt 10 päeva enne reisi alustamist.

Vastavalt epidemioloogilisele olukorrale võib riik nõuda kollapalaviku vastu vaktsineerimist kas kõikidelt saabuvatelt reisijatelt (> 6 kuu vanuselt) või  ainult nendelt reisijatelt, kes saabuvad kollapalaviku leviku ohuga riikidest.
Loe edasi

EBOLA VIIRUSHAIGUS
Seisuga 20.01.2016 on Ebola viirusnakkuse riskipiirkonnaks Sierra Leone. 
Loe lisaks Ebola viirushaiguse riskipiirkondadest ECDC kodulehel ja soovitusi riskipiirkonda reisijatele.

ZIKA-VIIRUSNAKKUS
Zika-viirusnakkus on endeemiliselt levinud Aafrikas, Kagu-Aasias ja Okeaanias. Alates aprillist 2015 on täheldatud Zika-viirusnakkuse epideemilist levikut Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. Riigid, kus esineb viirusnakkuse kohalik levik leiab Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) kodulehelt.

Võimalik seos Zika-viirusnakkuse toimest rasedusele ja loote mikrotsefaalia tekkimise vahel on uurimisel, kuid täiendavate andmete saamiseni soovitab WHO ja ECDC rasedatele või rasedust planeerivatele naistele mitte külastada Zika-viirusnakkuse riskipiirkondi. Nõuanded reisijatele.
Loe viirusnakkuse kohta siit 

POLIOMÜELIIT
WHO andmetel on käesoleval ajal kaks poliomüeliidi endeemilist riiki Afganistan ja Pakistan, kus esineb pidev metsiku polioviiruse (WPV) ringlus elanikkonna hulgas. Samas kuuluvad poliomüeliidi riskipiirkondadesse ka need riigid, kus polioviirus ajutiselt ringleb ja/või esinevad tingimused poliomüeliidi epideemiliseks levikuks (registreeritakse üksikuid haigusjuhte, metsik või vaktsiini-polioviirus ringleb väliskeskkonnas, vastuvõtlike inimeste olemasolu jm). Seoses sellega, et vaktsiini-polioviirus (VDPV) omab potentsiaali põhjustada lõtvu halvatusi vaktsineerimata või puudulikult vaktsineeritud isikutel, otsustas WHO IHR Erakorraline Komitee 2015. a novembris laiendada WPV leviku tõkestamiseks suunatud meetmeid ka VDPV leviku tõkestamiseks.

WHO andmetel esineb WPV/VDPV ringlus järgmistes riikides: Afganistan, Pakistan, Kamerun, Iraak, Iisrael, Ekvatoriaal-Guinea, Etioopia, Nigeeria, Lõuna-Sudaan, Somaalia, Süüria, Laos, Madagaskar, Myanmar ja Ukraina. Reisijatel, kes siirduvad ülal nimetatud riikidesse, on soovitatav kontrollida perearsti juures oma vaktsineerimise seisundit ja nendele, kes ei ole viimase 10 aasta jooksul vaktsineeritud poliomüeliidi vastu, vaktsineerida end IPV vaktsiini ühe annusega 4 nädalat kuni 12 kuud enne reisi ning teha sissekanne vaktsineerimise kohta Rahvusvahelisse vaktsineerimise või profülaktika tõendisse (International Certificate of Vaccination or Prophylaxis), mis tuleb reisile kindlasti kaasa võtta.  
Täiendavat infot leiab WHO kodulehelt: Polio Emergenency: Temporary Recommendations.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja WHO reisisoovitused poliomüeliidi ohtlikesse riikidesse reisijatele 05. mai 2014.

DIFTEERIA, TEETANUS
Iga reisija peab olema viimase 10 aasta jooksul vaktsineeritud difteeria ja teetanuse vastu.

LEETRID
Nakatumise ennetamiseks peab reisija olema vaktsineeritud leetrite vastu kahe doosiga. Isikutele, kes ei ole vaktsineeritud ega haigust põdenud või kellel puuduvad andmed varasema vaktsineerimise kohta, on soovitatav vaktsineerida MMR vaktsiini 2 doosiga vähemalt 4 nädalase intervalliga. Isikutel, kes on vaktsineeritud vastavalt immuniseerimiskavale (lapsepõlves) leetrite vastu ühe doosiga on soovitatav saada ka teine doos.  Leetrite täieliku (2 doosiga) vaktsineerimisjärgse  immuunsuse kestvus on 26-33 aastat.

KOOLERA
Kooleravastane vaktsineerimine on soovitatav ainult massiliste epideemiate või loodussõnnetuste korral. Tänapäeval ei nõua ükski riik kohustuslikku kooleravastast vaktsineerimist. Reisijatel on soovitatav vältida koolera nakatumist hügieenimeetmete abil. Riskipiirkonnas viibimisel on kindlasti vaja tarvitada ainult ohutut joogivett ja toiduaineid ning täita isikliku hügieeni meetmeid (sh pesta käsi).

MALAARIA
Paljudesse Aasia ja Aafrika riikidesse sõitmisel tuleb tõsiselt suhtuda malaaria profülaktikasse. Seda kinnitavad ka Eesti tervisekaitseteenistuse andmed, sest igal aastal esineb meil Aasia ja Aafrika riikidest sissetoodud malaariajuhte.
Malaariasse nakatumise riskipiirkonnad ja soovitatavad ennetusmeetmed uuendatud 21.01.2013


Terviseamet jälgib pidevalt Maailma Terviseorganisatsiooni seireandmeid nakkushaiguste riskipiirkondade ja nende muutumise kohta.
Nakkushaiguste riskipiirkonnad maailmas uuendatud 27.04.2016
Toodud tabel sisaldab infot puhangute/epideemiate esinemise, riikide poolt kehtestatud piirangute ja soovitatavate ennetusmeetmete kohta.

Meningokokknakkuse riskipiirkonnad, kaart.

Kollapalaviku riskipiirkonnad Aafrikas, kaart

Kollapalaviku riskipiirkonnad Lõuna Ameerikas, kaart

Koolera riskipiirkonnad, kaart 

Malaaria riskipiirkonnad, kaart

Poliomüeliidi riskipiirkonnad, kaart

 

Vaata ka: Vaktsineerimissoovitused riikide kaupa

 

Toiduohutuse Viis Võtit

Koostas: Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakond

Allikas: WHO International Travel and Health 

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 28 aprill 2016 10:39