Pneumotsüsti-pneumoonia

Pneumotsüsti-pneumooniat esineb kõikjal maailmas ja eeskätt HIV-nakkusega inimestel. Antiretroviiruseravi eelsel perioodil nakatus selle haigusetekitajaga umbes 60% HIVnakkusega inimestest.

Haigusetekitaja
Haigusetekitajaks on haigustekitavate seente (varem protozoade) hulka kuuluv Pneumocystis jiroveci.

Nakkuseallikas
Nakkuseallikaks on haige inimene. Nakatamisohtliku perioodi kestvus ei ole teada. Seda haigusetekitajat on leitud ka närilistel, koertel, veistel jm loomadel, kuid nende tähtsus nakkusallikana inimesele ei ole selge.

Haigusetekitajate levimine
Pneumotsüstide levimise viis inimeselt inimesele ei ole teada. Loomade vahel võivad haigusetekitajad levida piisknakkuse teel.

Inkubatsiooniperiood
Lõimetuseperioodi pikkus ei ole teada. Kollektiivides esinenud puhangute kogemuste põhjal võib lõimetuseperioodi kestvuseks olla üks kuni kaks kuud pärast immuunpuudulikkuse kujunemist.

Haigusenähud
Kuna pneumotsüsti-antikehi on leitud umbes 75%-l kuni nelja aasta vanustel lastel, siis on tõenäoline, et lapsed võivad nakatuda varajases lapseeas ning haigusetekitajad püsivad organismis latentse nakkusena. Seega võivad kliinilised haigusenähud avalduda pärast latentse nakkuse aktiveerumist või pärast esmanakatumist. Pneumotsüstidega nakatuvad eelkõige immuunpuudulikkusega inimesed ja enneaegsed lapsed. Haigusenähtudeks on palavik, kuiv mitteproduktiivne köha ja hingamiseraskus. Seejärel kujuneb interstitsiaalne pneumoonia.

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 18 juuli 2017 11:38