AMR ja antibiootikumide kasutamine

  

Igal aasta 18. novembril  tähistatakse Euroopas kõiki  liikmesriike hõlmavat Euroopa Antibiootikumipäeva, mille eesmärgiks on pöörata inimeste tähelepanu vajadusele lõpetada antibiootikumide vale või liigne kasutamine.

Antibiootikumipäeva korraldajad soovivad tõsta antimikroobsete ravimite õige tarvitamise alast teadlikkust nii ravimeid tarvitavate elanike kui ka tervishoiutöötajate seas. Seega ei propageeri Euroopa Antibiootikumipäev mitte antibiootikumide kasutamist, vaid nende mõistlikku, õiget ja otstarbekohast tarvitamist.

Euroopa Antibiootikumipäeva korraldajad kutsuvad kõiki pere- ja raviarste, rahva tervise ja sotsiaalkaitse töötajaid ning ka toiduohutuse- ja veterinaartöötajaid osalema sellel üle-euroopalisel üritusel omapoolsete algatustega, eesmärgiga tagada erinevate valdkondade koostöös mõistlik, asjakohane ja õige antibiootikumide kasutamine inimese tervise kaitseks.

Euroopa Antibiootikumipäeva korraldajateks on Euroopa Komisjon ja Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (ECDC) koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO).

Antimikroobse resistentsuse seire Eestis aastatel 2012-2017
Antibiootikumi kasutamise uuring Eesti elanikkonna seas. Terviseamet 2015
Antibiootikumide kasutamine. Eurobaromeeter 2016

Antibiootikumide16.11.2015 ümarlaua ettekanded:
Antibiootikumide kasutusest tervishoius. Pille Märtin LTKH
Antibiootikumide kasutamisest Eestis. Ott Laius, RA
Antibiootikumide resistentsusest. Tanel Tenson, TÜ
Veterinaarravimite  kasutamine põllumajandusloomadel, järelevalve ja riiklikud seired. Diivi Põdersoo, VTA

Infomaterjalid
Kuidas antibiootikumiresistentsus levib? 2015
Antibiootikumide teadlik tarvitamine 2014
Antibiootikumid gripi vastu? 2014
Kasuta antibiootikume targalt 2014

Loe lisaks:
Antibiootikumid ja antibiootikum-resistentsus
Antibiootikumide tarbimine Eestis 2006-2007  
Antibiootikumide kasutamine Eestis 2006-2008
Eesti ravimistatistika 2006-2009
Eesti ravimistatistika 2006-2010

Meedias ilmunud:
Infektsionist: Eestis esineb probleeme antibiootikumide määramisel. Med24, november 2015
Antibiootikumide „ellujäämisõpetus“. Pille Märtin, Lääne-Tallinna Keskhaigla
Antimikroobne resistentsus – suur terviseoht maailmas. Diplomaatia, juuni 2015
Antimikroobsete ainete vastane resistentsus – võitlus elu eest mikro- ja makromaailmas. Lege Artis 2008; 10 (78): 31-33

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 24 juuli 2018 10:06