Meditsiiniseadmete direktiivid

Meditsiiniseadmeid käsitlevad hetkel kolm direktiivi (üks põhidirektiiv ja kaks eridirektiivi):

  1. 93/42/EMÜ on meditsiiniseadmete põhidirektiiv;
  2. 90/385/EMÜ, mis käsitleb aktiivseid imlanteeritavaid seadmeid;
  3. 98/79/EÜ, mis käsitleb in vitro diagnostikameditsiiniseadmeid.

Meditsiiniseadmete direktiivi rakendamise kohta leiab täiendavat teavet MEDDEV-idest. Tegemist on juhendmaterjalidega tootjatele ja pädevatele asutusteke direktiivide rakendamise kohta.

 
Viimati uuendatud:  reede, 25 september 2015 15:37