Meditsiiniseadmete osakond (MSO)

Meditsiiniseadmete osakond on Terviseameti koosseisus meditsiiniseadmete ohutuse valdkonnas juhtiv, koordineeriv ja nõustav üksus. Osakonna tegevus on otseses seoses maailmas ja eriti Euroopas toimuvate arengutega ja väljendub meditsiiniseadmete alase turujärelevalve korraldamises.

Meditsiiniseadmete osakond seisab hea selle eest, et Euroopa ühisturul oleksid esindatud ainult turvalised ja efektiivsed meditsiiniseadmed ja eesti rahva tervis oleks seeläbi paremini kaitstud.

Terviseamet on meditsiiniseadmete osakonna kaudu meditsiiniseadmete ohutuse valdkonnas pädev asutus ja on usaldusväärseim nõustaja ja infoallikas ettevõtjale, arstile ja kodanikule.

Eesmärgid:

  • omada värsket ja asjakohast meditsiiniseadmete alast informatsiooni osakonna ülesannete edukaks täitmiseks;
  • tagada meditsiiniseadmete alase teabe edastamine ja kättesaadavus kasutajale ja tarnijale;
  • pakkuda arstidele ja raviasutustele infot, mille põhjal nad saavad teha õigeid otsuseid meditsiiniseadmete vallas;
  • tõhusa infovahetuse abil vähendada meditsiiniseadmetega seotud soovimatute juhtumite esinemist ja mõju;
  • läbi rahvusvahelise koostöö tulla kaasa uuematega arengutega meditsiiniseadmete alaste regulatsioonide vallas;
  • abistada teisi asutusi meditsiiniseadmetega seotud küsimustes.

Meditsiiniseadmete valdkonna teine suur osa on inspektsioonipõhine järelevalve ja meditsiiniseadmetega seotud kaebuste menetlemine, millega tegeleb Terviseameti järelevalve osakond.

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 14 veebruar 2011 14:51