Võivad põhjustada:

Sellised on ohujuhtumid, mille puhul küll antud juhtumil ohtlikke tagajärgi ei tekkinud, kuid kordumisel ja teistsugustel mõistlikult eeldatavatel asjaoludel võib õnnetusjuhtum tekkida.

Näiteid:
1. Reguleeritava kõrgusega kargu kasutaja avastas, et kargu kõrgusfiksaator ei sulgu korralikult ja võib tugevamal pealetoetumisel iseenesest avaneda.
2. Lapse temperatuuri mõõtmisel elektroonse termomeetriga näitas termomeeter 36,5?C. Lapsevanemal oli jätkuvalt kahtlus, et lapsel on palavik. Ta luges veelkord läbi termomeetri kasutusjuhendi ja on veendunud, et kasutas termomeetrit õieti. Kordusmõõtmisel näitas termomeeter eelmist temperatuuri. Kordusmõõtmisel elavhõbe-termomeetriga näitas see termomeeter palavikku 38,2?C.
3. Traumatoloogiakabineti C-statiiviga röntgenaparaadi statiiv hakkab mõnikord voolu väljalülitamisel iseenesest ja kiirenevalt  pöörduma selliselt, et röntgentoru pöördub allapoole ja elektronoptilise muunduri blokk pöördub ülespoole.
4. Lipiidlahuse infusioonil avastas meditsiinitöötaja, et infusioonisüsteemi ja kolmikkraani Luer-Lock-ühenduskohast tilgub infusioonilahust. Süsteemi lahtivõtmisel jäi süsteemi Luer-Lock-pistiku kooniline osa kolmikkraani pesasse. Võis arvata, et viimasel süsteemi ühendamisel või peale seda tekkis pistikuotsikusse mõra, mis ühenduse lahtivõtmisel põhjustas otsiku murdumise. Ühendamise teinud meditsiiniõde on veendunud, et ta ei rakendanud ühendamisel suuremat jõudu kui tavaliselt.
5. Elektrokirurgia seadet kasutati, kasutades vaheldumisi käsijuhtimisega lõike-koaguleerimiselektroodi ja jalglülitiga elektrokirurgiapintsette.
Käsijuhtimisega elektrood jäeti patsiendi rinnale ajaks, kui kasutati pintsette. Hiljem avastati, et käsijuhtimisega elektroodi all on tekkinud III järgu põletushaav patsiendi rinnale.

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 7 jaanuar 2010 14:51