Ohujuhtumist teavitamine

Terviseametit teavitatakse juhtumitest, mis põhjustasid, võivad põhjustada, võisid põhjustada või oleks võinud põhjustada patsiendi, seadmekasutaja või muude isikute tervisekahjustuse või surma. Või siis korduvad üht ja sama tüüpi seadme kasutamisel mingisugused selle toote kasutuselt kõrvaldamist või parandamist vajavad probleemsed juhtumid sagedamini kui teistel analoogilistel seadmetel. Neid juhtumeid nimetatakse ohujuhtumiteks (vt. MS § 27).

Terviseametit ei teavitata seadmeriketest ja defektidest, mille tekkimise võimalust on seadme tootja seadme kasutusjuhendis ette näinud ja kirjeldanud ning mille eest hoiatanud - juhul kui need kirjeldused ja hoiatused on kasutajale piisavalt arusaadavad.

Miks on vaja ohujuhtumitest teavitada
?

Vastavalt teavitaja rollile toote tarneketis ja teavitaja käsutuses oleva informatsiooni hulgale kasutatakse ohujuhtumist teavitamisel erinevaid teavitamisvorme.

Erinevad ohujuhtumist teavimise vormid leiab siit.

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 7 jaanuar 2010 14:47