Õhuanalüüsid

Õhu keemiline analüüs

Uuring Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€""
CO/CO2/NO2/O3/H2S/NH3 või SO2 analüüs indikaatortoruga + 25 5 30
Ammoniaagi analüüs potentsiomeetriliselt - 29.17 5.83 35
Sulfaatide/nitraatide või kloriidide analüüs ioonkromatograafiliselt - 70 14 84
Osooni/lämmastikdioksiidi/fenooli vm. aine määramine spektrofotomeetriliselt - 29.17 5.83 35
Formaldehüüdi määramine spektrofotomeetriliselt + 29.17 5.83 35
Keevitusaerosoolid - 29.17 5.83 35
Lahustiaurude (LOÜ) gaaskromatograafiline analüüs + 100 20 120
Orgaaniliste ühendite vedelikkromatograafiline analüüs + 104.17 20.83 125
Leeliste aerosoolid - 29.17 5.83 35
Tolm kaalumeetodil + 25 5 30
Objekti külastamine/vajalike mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine koos tulemuste vormistamisega (tunnihind) 25 5 30

Lisaks loetelus esitatud uuringutele on vastavalt kliendi vajadustele ja arvestades labori suutlikkust võimalik muude analüüsimeetodite rakendamine.

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 6 november 2017 09:40