Joogivee analüüsi paketid

Kaaskiri joogivee analüüsiks

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid

Täpne uuringute nomenklatuur kooskõlastatakse eelnevalt Terviseameti kohaliku talitusega. 

Joogivee tavakontroll

Näitaja Hind/€ Km Summa/€""
Escherichia coli+Coli-laadsed bakterid 14.17 2.83 17
Mikroobide arv 22°C 5.25 1.05 6.30
Lõhn 1.67 0.33 2
Maitse 1.67 0.33 2
Värvus 2.5 0.5 3
Hägusus 4.17 0.83 5
pH 3.33 0.67 4
Elektrijuhtivus 3.33 0.67 4

Joogivee süvakontroll

Näitaja Hind/€ Km Summa/€""
Escherichia coli+Coli-laadsed bakterid 14.17 2.83 17
Enterokokid 6.17 1.23 7.40
Mikroobide arv 22°C 5.25 1.05 6.30
Ammoonium 6.67 1.33 8
Alumiinium 11.67 2.33 14
Elektrijuhtivus 3.33 0.67 4
Kloriid/sulfaat/nitraat 20 4 24
Mangaan (Mn) 18.33 3.67 22
Naatrium 14.17 2.83 17
Nitrit 6.67 1.33 8
Oksüdeeritavus 6.67 1.33 8
Raud 8.33 1.67 10
pH 3.33 0.67 4
Lõhn 1.67 0.33 2
Maitse 1.67 0.33 2
Värvus 2.5 0.5 3
Hägusus 4.17 0.83 5
Antimon* 18.33 3.67 22
Arseen* 18.33 3.67 22
Benseen/1.2-diklooretaan/tri- ja tetrakloroeteen/trihalometaanid* 170.83 34.17 205
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud s.h. benso(a)püreen 180 36 216
Boor 14.17 2.83 17
Elavhõbe (Hg)* 18.33 3.67 22
Fluoriid 7.5 1.5 9
Kaadmium (Cd)* 18.33 3.67 22
Nikkel (Ni)* 18.33 3.67 22
Kroom (Cr)* 18.33 3.67 22
Pestitsiidid 175 35 210
Plii (Pb)* 18.33 3.67 22
Seleen (Se)* 18.33 3.67 22
Tsüaniid* 15.83 3.17 19
Vask* 18.33 3.67 22
Tsink (Zn)* 18.33 3.67 22

* analüüsid, mida tehakse Tallinnas Terviseameti Kesklaboris.

Joogivee allikana kasutatav põhjavesi

Näitaja Hind/€ Km Summa/€""
Escherichia coli+Coli-laadsed bakterid 14.17 2.83 17
Enterokokid 6.17 1.23 7.40
Mikroobide arv 22°C 5.25 1.05 6.30
Coli-laadsed bakterid 6.67 1.33 8
Ammoonium 6.67 1.33 8
Hägusus 4.17 0.83 5
Elektrijuhtivus 3.33 0.67 4
Fluoriid 7.5 1.5 9
Kloriid/sulfaat/nitraat 20 4 24
Lõhn 1.67 0.33 2
Mangaan (Mn) 18.33 3.67 22
Naatrium 14.17 2.83 17
Nitrit 6.67 1.33 8
Oksüdeeritavus 6.67 1.33 8
Raud 8.33 1.67 10
pH 3.33 0.67 4
Värvus 2.5 0.5 3

Salvkaevuvesi

Näitaja Hind/€ Km Summa/€""
Escherichia coli 7.50 1.5 9
Enterokokid 6.17 1.23 7.40
Ammoonium 6.67 1.33 8
Nitrit 6.67 1.33 8
Nitraat 14.17 2.83 17
Kloriid/sulfaat/nitraat 20 4 24
Oksüdeeritavus 6.67 1.33 8
Raud (vajadusel) 10 2 12
 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 8 november 2017 10:37