Füüsikalised mõõtmised

Mõõdetav parameeter Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€""
Müratase (filtrid A/Lin või C) + 20 4 24
Müratase ja helirõhutase oktaavribades + 27.5 5.5 33
Müratase ja helirõhutase 1/3 oktaavribades + 32.5 6.5 39
Ekvivalentne müratase + 27.5 5.5 33
Liiklusest põhjustatud ekvivalentne müratase + 37.5 7.5 45
Valgustustihedus/1 mõõtepunkt + 6 1.2 7.2
Õhu liikumise kiiruse mõõtmine ühes punktis + 4.25 0.85 5.1
Õhu temperatuuri ja niiskuse mõõtmine ühes punktis + 5 1 6
Ventilatsiooni parameetrite mõõtmine 1-5 punkti korral + 8 1.6 9.6
Ventilatsiooni parameetrite mõõtmine üle 5 punkti + 7 1.4 8.4
Vibratsioonitaseme mõõtmine + 45 9 54
Objekti külastamine/vajalike mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine koos tulemuste vormistamisega (tunnihind) 25 5 30
 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 6 november 2017 09:42