Basseinivesi

Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele (Vabariigi Valitsuse 15.03.2007. a määrus nr 80)

Kaaskiri suplus- basseinivee analüüsiks

Näitaja Hind/€ Km Summa/€""
Coli-laadsed bakterid 7.50 1.5 9
Enterokokid 6.17 1.23 7.40
Pseudomonas aeruginosa 7.92 1.58 9.50
Staphylococcus aureus 8.75 1.75 10.50
Mikroobide arv 37°C 5.25 1.05 6.30
Värvus 2.5 0.5 3
Hägusus 4.17 0.83 5
pH 3.33 0.67 4
Ammoonium 6.67 1.33 8
Nitraat basseiniveest 14.17 2.83 17
Nitraat kraaniveest 14.17 2.83 17
Oksüdeeritavus (permanganaatne hapnikutarve) 6.67 1.33 8
Permanganaatne hapnikutarve kraaniveest 6.67 1.33 8
Jääkkloor (vaba) 5 1 6
Jääkkloor (summaarne) 5 1 6
 
Viimati uuendatud:  reede, 3 november 2017 15:19