Analüüsid ja hinnad

Veeanalüüs

Proovivõtu tellimine tel. 5809 3215 
e-mail: tartulabor|ä|terviseamet.ee

Terviseamet võib rakendada hinnakirjast madalamaid hindu, kui teenuse osutamiseks vajalikud kulud seda võimaldavad.

Mikrobioloogiline analüüs

Nimi Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€""
Escherichia coli + 7.50 1.5 9
Coli-laadsed bakterid + 8.00 1.60 9.60
Escherichia coli+coli-laadsed bakterid - 14.17 2.83 17
Enterokokid + 6.17 1.23 7.40
Mikroobide arv 22°C + 5.25 1.05 6.30
Mikroobide arv 37°C + 5.25 1.05 6.30
Sulfitredutseerivad anaeroobid + 10.50 2.10 12.60
Clostridium perfringens (koos eostega) - 10.50 2.10 12.60
Pseudomonas aeruginosa + 7.92 1.58 9.50
Salmonella + 13.25 2.65 15.90
Legionellad + 85 17 102.00
Hallitus- ja/või pärmseened - 7.92 1.58 9.50
Koagulaas-positiivsed stafülokokid (Staphylococcus aureus) + 8.75 1.75 10.50

Keemiline analüüs

Nimi Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€""
Lõhn - 1.67 0.33 2
Maitse - 1.67 0.33 2
Värvus + 2.5 0.5 3
Hägusus + 4.17 0.83 5
Raud + 10 2 12
pH + 3.33 0.67 4
Elektrijuhtivus + 3.33 0.67 4
Üldkaredus + 5 1 6
Ammoonium + 6.67 1.33 8
Oksüdeeritavus (permanganaatne hapnikutarve) + 6.67 1.33 8
Mangaan (Mn) + 18.33 3.67 22
Nitrit + 6.67 1.33 8
Leelisus + 7.5 1.5 9
Kuivjääk + 6.67 1.33 8
Fluoriid + 7.5 1.5 9
Alumiinium + 11.67 2.33 14
Boor + 14.17 2.83 17
Anioonid (kloriid/nitraat/sulfaat) 1 ioon + 14.17 2.83 17
2 iooni + 17.50 3.5 21
3 iooni + 20 4 24
Katioonid (kaalium/ naatrium/ kaltsium/ magneesium) 1 ioon + 14.17 2.83 17
2 iooni + 17.50 3.5 21
3 iooni + 20 4 24
4 iooni + 21.67 4.33 26
Pestitsiidid GC/MS multimeetodil + 183.33 36.67 220
Pestitsiidid LC/MS/MS multimeetodil + 183.33 36.67 220
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-d) sh. benso(a)püreen + 180.00 36 216
 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 8 november 2017 10:29