Toiduanalüüsid

Kaaskiri toidu ja toidutoorme analüüsiks

Mikrobioloogiline analüüs

Viie või enama proovi analüüsimisel samale näitajale pakume 10%-list hinnasoodustust.

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Hallitus- ja pärmseened + 7.5 1.5 9
Mikroobide arv (mesofiilsed aeroobid) + 5.83 1.17 7
Enterokokid + 8.33 1.67 10
Coli-laadsed bakterid + 9.17 1.83 11
TermotolerantsedColi-laadsed bakterid + 9.17 1.83 11
Escherichia coli + 10 2 12
Clostridium perfringens + 14.17 2.83 17
Sulfitit redutseerivad klostriidid - 10.83 2.17 13
Koagulaas-positiivsed stafülokokid + 15 3 18
Salmonella + 12.50 2.5 15
Enterobacteriaceae + 9.17 1.83 11
Bacillus cereus + 11.67 2.33 14
Listeria monocytogenes + 18.33 3.67 22
Pseudomonas aeruginosa - 10.83 2.17 13
Pidurdusainete olemasolu toorpiimas + 3.33 0.67 4

Saasteainete ja taimekaitsevahendite jääkide analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Akrüülamiidi sisaldus (LC/MS/MS) + 170.83 34.17 205
3.4-benso(a)püreeni sisaldus + 155 31 186
Furaani sisaldus (headspace GC-MS) + 170.83 34.17 205
Nitraadi sisaldus taimsetes toodetes (HPLC) + 48.83 9.77 58.6
Nitraadi sisaldus potentsiomeetriliselt + 7.5 1.5 9
Pestitsiidijääkide sisaldus taimsetes proovides (GC-MS) + 266.67 53.33 320
Pestitsiidijääkide ja PCB-de sisaldus rasvastes proovides (GC-MS) + 266.67 53.33 320
Pestitsiidijääkide sisaldus multimeetodil (LC/MS/MS) + 213.33 42.67 256
Mittedioksiinilaadsete PCB-de sisaldus (GC-MS) + 266.67 53.33 320
Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldus (GC-MS) + 229.17 45.83 275
Ditiokarbamaatide sisaldus + 80 16 96
Patuliini sisaldus (HPLC) + 106.67 21.33 128
Mükotoksiinide sisaldus LC/MS/MS multimeetodil + 231.33 46.27 277.6

Lisaainete ja vitamiinide analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Askorbiinhappe sisaldus (HPLC) + 45.83 9.17 55
A-vitamiini sisaldus (HPLC) + 75 15 90
Provitamiin A sisaldus (HPLC) + 75 15 90
B-grupi vitamiinide sisaldus (HPLC) + 90.83 18.17 109
D-vitamiini sisaldus (HPLC) + 135.83 27.17 163
E-vitamiini sisaldus (HPLC) + 85.83 17.17 103
K-vitamiini sisaldus (HPLC) - 75 15 90
Karmiini sisaldus (HPLC) + 112.5 22.5 135
Nitriti- ja nitraadisisaldus toidus (HPLC) + 75 15 90
Säilitusainete (sorbiinhape ja bensoehape) sisaldus (HPLC) + 53.33 10.67 64
Tsüklamaadi sisaldus (HPLC) + 75 15 90
Sünteetiliste magusainete (atsesulfaam-K/sahhariin/aspartaam) sisaldus (HPLC) + 75 15 90
Sünteetiliste toiduvärvide sisaldus karamellkompvekkides ja jookides (HPLC) + 112.5 22.5 135
Sünteetiliste toiduvärvide sisaldus rasva ja proteiini sisaldavates ning vees mittelahustuvates proovides (HPLC) + 128.33 25.67 154
Vääveldioksiidi- ja sulfitisisaldus kapillar-destillatsioonmeetodil + 20.83 4.17 25

Toidu koostise keemiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Juustu keedusoola sisaldus - 10.83 2.17 13
Keedusoolasisaldus - 7.5 1.5 9
Kuivainesisaldus gravimeetriliselt - 6.67 1.33 8
Kuivaine sisaldus refraktomeetriliselt - 4.17 0.83 5
Mee hüdroksümetüülfurfuraali (HMF) sisaldus spektrofotomeetriliselt - 16.6 3.4 20
Mee hüdroksümetüülfurfuraali (HMF) sisaldus (HPLC) + 50.83 10.17 61
Murdumisnäitaja - 5 1 6
Niiskusesisaldus + 6.67 1.33 8
Organoleptilised omadused - 6.67 1.33 8
Rasvasisaldus Soxhlet´i meetodil + 19.17 3.83 23
Roa kalorsuse määramine (täispakett) - 64.17 12.83 77
Roa kalorsuse määramine (valgud-süsivesikud koos) - 30 6 36
Roa kalorsuse teoreetiline arvutus - 4.17 0.83 5
Suhkrute sisaldus vedelikkromatograafiliselt - 80 16 96
Suhkrusisaldus - 15 3 18
Orgaaniliste hapete sisaldus vedelikkromatograafiliselt - 53.33 10.67 64
Valgusisaldus + 35 7 42

HPLC - vedelikkromatograafiline analüüsimeetod;
GC - gaaskromatograafiline analüüsimeetod;
GC-MS – gaaskromatograafiline analüüsimeetod mass-selektiivse detektoriga;
LC/MS/MS - vedelikkromatograafiline analüüsimeetod mass-selektiivse detektoriga.

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 1 veebruar 2017 16:21