Õhuanalüüsid

Õhu keemiline analüüs

Uuring Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
CO/CO2/NO2/O3/H2S/NH3 või SO2 analüüs indikaatortoruga + 23.33 4.67 28
Ammoniaagi analüüs potentsiomeetriliselt - 29.17 5.83 35
Sulfaatide/nitraatide või kloriidide analüüs ioonkromatograafiliselt - 66.67 13.33 80
Osooni/lämmastikdioksiidi/fenooli vm. aine määramine spektrofotomeetriliselt - 29.17 5.83 35
Formaldehüüdi määramine spektrofotomeetriliselt + 29.17 5.83 35
Keevitusaerosoolid - 29.17 5.83 35
Lahustiaurude gaaskromatograafiline analüüs passiivselt difusioonkogujal + 95.83 19.17 115
Lahustiaurude gaaskromatograafiline analüüs aktiivsöetorult + 91.67 18.33 110
Lenduvate orgaaniliste ühendite gaaskromatograafiline analüüs/1 komponent - 66.67 13.33 80
Orgaaniliste ühendite vedelikkromatograafiline analüüs - 104.17 20.83 125
Leeliste aerosoolid - 29.17 5.83 35
Tolm kaalumeetodil + 20.83 4.17 25
Objekti külastamine/vajalike mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine koos tulemuste vormistamisega (tunnihind) 17.50 3.5 21

Lisaks loetelus esitatud uuringutele on vastavalt kliendi vajadustele ja arvestades labori suutlikkust võimalik muude analüüsimeetodite rakendamine.

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 19 jaanuar 2012 16:24