Joogivee analüüsi paketid

Joogivee kvaliteedi ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrus nr 82        
Täpne uuringute nomenklatuur kooskõlastatakse eelnevalt Terviseameti kohaliku talitusega. 

Kaaskiri joogivee analüüsiks

Joogivee tavakontroll

Näitaja Hind/€ Km Summa/€
Escherichia coli 7.50 1.5 9
Coli-laadsed bakterid 6.67 1.33 8
Ammoonium 9.17 1.83 11
Lõhn 1.67 0.33 2
Maitse 1.67 0.33 2
Värvus 2.5 0.5 3
Hägusus 4.17 0.83 5
pH 3.33 0.67 4
Elektrijuhtivus 3.33 0.67 4

Joogivee süvakontroll

Näitaja Hind/€ Km Summa/€
Escherichia coli 7.50 1.5 9
Enterokokid 5.83 1.17 7
Mikroobide arv 22°C 5 1 6
Coli-laadsed bakterid 6.67 1.33 8
Ammoonium 6.67 1.33 8
Alumiinium 7.17 3.83 11
Elektrijuhtivus 3.33 0.67 4
Kloriid/sulfaat/nitraat 20 4 24
Mangaan (Mn) 18.33 3.67 22
Naatrium 14.17 2.83 17
Nitrit 6.67 1.33 8
Oksüdeeritavus 6.67 1.33 8
Raud 8.33 1.67 10
pH 3.33 0.67 4
Lõhn 1.67 0.33 2
Maitse 1.67 0.33 2
Värvus 2.5 0.5 3
Hägusus 4.17 0.83 5
Antimon* 23.33 4.67 28
Arseen* 23.33 4.67 28
Benseen/1.2-diklooretaan/tri- ja tetrakloroeteen/trihalometaanid* 170.83 34.17 205
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud s.h. benso(a)püreen 191.67 38.33 230
Boor 14.17 2.83 17
Elavhõbe (Hg)* 23.33 4.67 28
Fluoriid 7.5 1.5 9
Kaadmium (Cd)* 23.33 4.67 28
Nikkel (Ni)* 23.33 4.67 28
Kroom (Cr)* 23.33 4.67 28
Pestitsiidid 175 35 210
Plii (Pb)* 23.33 4.67 28
Seleen (Se)* 23.33 4.67 28
Tsüaniid* 15.83 3.17 19
Vask* 23.33 4.67 28
Tsink (Zn)* 23.33 4.67 28

* analüüsid, mida määratakse Tallinnas, Terviseameti Kesklaboris.

Joogivee allikana kasutatav põhjavesi

Näitaja Hind/€ Km Summa/€
Escherichia coli 7.50 1.5 9
Enterokokid 5.83 1.17 7
Mikroobide arv 22°C 5 1 6
Coli-laadsed bakterid 6.67 1.33 8
Ammoonium 6.67 1.33 8
Hägusus 4.17 0.83 5
Elektrijuhtivus 3.33 0.67 4
Fluoriid 7.5 1.5 9
Kloriid/sulfaat/nitraat 20 4 24
Lõhn 1.67 0.33 2
Mangaan (Mn) 18.33 3.67 22
Naatrium 14.17 2.83 17
Nitrit 6.67 1.33 8
Oksüdeeritavus 6.67 1.33 8
Raud 8.33 1.67 10
pH 3.33 0.67 4
Värvus 2.5 0.5 3

Salvkaevuvesi

Näitaja Hind/€ Km Summa/€
Escherichia coli 7.50 1.5 9
Enterokokid 5.83 1.17 7
Ammoonium 6.67 1.33 8
Nitrit 6.67 1.33 8
Kloriid/sulfaat/nitraat 20 4 24
Oksüdeeritavus 6.67 1.33 8
Raud (vajadusel) 10 2 12
 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 2 august 2016 15:14