Basseinivesi

Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele (Vabariigi Valitsuse 15.03.2007. a määrus nr 80)

Kaaskiri suplus- basseinivee analüüsiks

Näitaja Hind/€ Km Summa/€
Coli-laadsed bakterid 7.50 1.5 9
Enterokokid 5.83 1.17 7
Pseudomonas aeruginosa 7.50 1.5 9
Staphylococcus aureus 8.33 1.67 10
Mikroobide arv 37°C 5 1 6
Värvus 2.5 0.5 3
Hägusus 4.17 0.83 5
pH 3.33 0.67 4
Ammoonium 6.67 1.33 8
Nitraat basseiniveest 10 2 12
Nitraat kraaniveest 10 2 12
Oksüdeeritavus (permanganaatne hapnikutarve) 6.67 1.33 8
Permanganaatne hapnikutarve kraaniveest 6.67 1.33 8
Jääkkloor (vaba) 5 1 6
Jääkkloor (summaarne) 5 1 6
 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 1 veebruar 2017 16:26