Analüüsid ja hinnad

Veeanalüüs

Proovivõtu tellimine tel. 5809 3215 
e-mail: tartulabor|ä|terviseamet.ee

Terviseamet võib rakendada hinnakirjast madalamaid hindu, kui teenuse osutamiseks vajalikud kulud seda võimaldavad.

Mikrobioloogiline analüüs

Nimi Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Escherichia coli + 7.50 1.5 9
Coli-laadsed bakterid + 6.67 1.33 8
Termotolerantsed Coli-laadsed bakterid - 6.67 1.33 8
Enterokokid + 5.83 1.17 7
Mikroobide arv 22°C + 5 1 6
Mikroobide arv 37°C + 5 1 6
Clostridium perfringens (koos eostega) - 10 2 12
Pseudomonas aeruginosa + 7.50 1.25 9
Salmonella + 10.83 2.17 13
Legionellad + 65 13 78
Hallitus- ja pärmseened - 7.50 1.5 9
Koagulaas-positiivsed stafülokokid (Staphylococcus aureus) + 8.33 1.67 10
Sulfitredutseerivad anaeroobid + 10 2 12

Keemiline analüüs

Nimi Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Lõhn - 1.67 0.33 2
Maitse - 1.67 0.33 2
Värvus + 2.5 0.5 3
Hägusus + 4.17 0.83 5
Raud + 10 2 12
pH + 3.33 0.67 4
Elektrijuhtivus + 3.33 0.67 4
Üldkaredus + 5 1 6
Ammoonium + 6.67 1.33 8
Oksüdeeritavus (permanganaatne hapnikutarve) + 6.67 1.33 8
Mangaan (Mn) + 18.33 3.67 22
Nitrit + 6.67 1.33 8
Leelisus + 7.5 1.5 9
Kuivjääk + 6.67 1.33 8
Fluoriid + 7.5 1.5 9
Alumiinium - 9.17 1.83 11
Boor + 14.17 2.83 17
Anioonid (kloriid/nitraat/sulfaat) 1 ioon + 14.17 2.83 17
2 iooni + 17.50 3.5 21
3 iooni + 20 4 24
Katioonid (kaalium/ naatrium/ kaltsium/ magneesium) 1 ioon + 14.17 2.83 17
2 iooni + 17.50 3.5 21
3 iooni + 20 4 24
4 iooni + 21.67 4.33 26
Pestitsiidid GC/MS multimeetodil + 175 35 210
Pestitsiidid LC/MS/MS multimeetodil + 175 35 210
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-d) sh. benso(a)püreen + 191.67 38.33 230
 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 1 veebruar 2017 16:02