Suplusvee analüüsid

Nõuded suplusveele ja supelrannale (Vabariigi Valitsuse 03.04.2008.a. määrus nr 74)

Proovivõtu tellimise elektrooniline vorm

Uuritavad näitajad Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Escherichia coli + 7.50 1.50 9
Soole enterokokid + 5.83 1.17 7
Kokku 13.33 2.67 16
 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 3 august 2016 11:10