Joogivee analüüsi paketid

Joogivee kvaliteedi ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrus nr 82        
Täpne uuringute nomenklatuur kooskõlastatakse eelnevalt Terviseameti kohaliku talitusega.        

Joogivee tavakontroll

Uuritavad näitajad Hind/€ Km Summa/€
Escherichia coli 7.50 1.50 9
Coli-laadsed bakterid 6.67 1.33 8
Ammoonium 6.67 1.33 8
Lõhn 1.67 0.33 2
Maitse 1.67 0.33 2
Värvus 2.50 0.50 3
Hägusus 4.17 0.83 5
pH 3.33 0.67 4
Elektrijuhtivus 3.33 0.67 4

Joogivee süvakontroll

Uuritavad näitajad Hind/€ Km Summa/€
Escherichia coli 7.50 1.50 9
Coli-laadsed bakterid 6.67 1.33 8
Enterokokid 5.83 1.17 7
Mikroobide arv 22°C 5 1 6
Lõhn 1.67 0.33 2
Maitse 1.67 0.33 2
Värvus 2.5 0.50 3
Hägusus 4.17 0.83 5
Ammoonium 6.67 1.33 8
Elektrijuhtivus 3.33 0.67 4
pH 3.33 0.67 4
Oksüdeeritavus 6.67 1.33 8
Raud 10 2 12
Mangaan (Mn) 18.33 3.67 22
Kloriid 7.5 1.50 9
Sulfaat 6.67 1.33 8
Nitrit 6.67 1.33 8
Nitraat 10 2 12
Fluoriid 7.5 1.5 9
Vask* 23.33 4.67 28
Alumiinium* 9.17 1.83 11
Antomon* 23.33 4.67 28
Arseen* 23.33 4.67 28
Benseen/1.2-diklooretaan/tri- ja tetrakloroeteen/trihalometaanid* 170.83 34.17 205
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud s.h. benso(a)püreen* 191.67 38.33 320
Boor* 14.17 2.83 17
Elavhõbe (Hg)* 23.33 4.67 28
Kaadmium (Cd)* 23.33 4.67 28
Naatrium* 14.17 2.83 17
Nikkel (Ni)* 23.33 4.67 28
Kroom (Cr)* 23.33 4.67 28
Pestitsiidid 175 35 210
Plii (Pb)* 23.33 4.67 28
Seleen (Se)* 23.33 4.67 28
Tsüaniid* 15.83 3.17 19

* analüüsid, mida määratakse Tallinnas, Terviseameti Kesklaboris.

Joogivee allikana kasutatav põhjavesi

Uuritavad näitajad Hind Km Summa/€
Escherichia coli 7.50 1.50 9
Coli-laadsed bakterid 6.67 1.33 8
Enterokokid 5.83 1.17 7
Mikroobide arv 22°C 5 1 6
Lõhn 1.67 0.33 2
Hägusus 4.17 0.83 5
Värvus 2.5 0.5 3
Ammoonium 6.67 1.33 8
Elektrijuhtivus 3.33 0.67 4
pH 3.33 0.67 4
Oksüdeeritavus 6.67 1.33 8
Raud 10 2 12
Mangaan (Mn) 18.33 3.67 22
Kloriid 7.5 1.5 9
Sulfaat 6.67 1.33 8
Nitrit 6.67 1.33 8
Nitraat 10 2 12
Fluoriid 7.5 1.5 9
Naatrium* 14.17 2.83 17

*analüüs, mida määratakse Tallinnas, Terviseameti kesklaboris

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 3 august 2016 11:00