Füüsikalised mõõtmised

Mõõdetav parameeter Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Müratase (filtrid A Lin või C) 1 mõõtepunkt + 20 4 24
Müratase ja helirõhutase 1/3 oktaavribades 1 mõõtepunkt + 32.5 6.5 39
Ekvivalentne müratase 1 mõõtepunkt + 27.5 5.5 33
Valgustustihedus 1 mõõtepunkt + 6 1.2 7.2
Õhu liikumise kiiruse mõõtmine ühes punktis + 4.25 0.85 5.10
Ventilatsiooni parameetrite mõõtmine 1-5 mõõtepunktis 1 mõõtmispunkt + 8 1.60 9.60
Õhu temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmine ühes punktis + 5 1 6
Ettevõttes vajalike mõõtmiste tegemine/mõõtmistulemuste protokollide vormistamine (tunnihind) 25 5 30
 
Viimati uuendatud:  reede, 26 jaanuar 2018 13:39