Füüsikalised mõõtmised

Mõõdetav parameeter Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€""
Müratase (filtrid A/Lin või C) + 20 4 24
Müratase ja helirõhutase 1/3 oktaavribades + 32.5 6.5 39
Ekvivalentne müratase + 27.5 5.5 33
Valgustustihedus/1 mõõtepunkt + 6 1.2 7.2
Õhu temperatuuri ja niiskuse mõõtmine ühes punktis + 5 1 6
Ettevõttes (asutuses)vajalike mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine koos tulemuste vormistamisega (tunnihind) 17.5 3.5 21
Õhu liikumise kiirus ja ventilatsioon ühes punktis + 8 1.6 9.6
 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 18 jaanuar 2017 09:14