Toiduainete analüüsid ja hinnad

Tellimisleht (Toidu analüüsi kaaskiri laborile, pdf)
Tellimisleht (Toidu analüüsi kaaskiri laborile, doc)

Tellimisleht (Toiduainete energeetiline väärtus- toidukaupade etikettide jaoks)
Initiates file downloadTellimisleht (Toiduainete energeetiline väärtus- toidukaupade etikettide jaoks)

Toidu mikrobioloogiline analüüs

Mikrobioloogiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Aeroobsete mikroobide arvukus 30 °C + 6.17 1.23 7.40
Hallitusseened - 7.92 1.58 9.50
Pärmseened - 7.92 1.58 9.50
Coli-laadsed bakterid + 9.67 1.93 11.60
Termotolerantsed Coli-laadsed bakteridcoli - 9.67 1.93 11.60
Escherichia coli + 10.50 2.10 12.60
Clostridium perfringens + 14.92 2.98 17.90
Sulfitit redutseerivad klostriidid - 11.33 2.27 13.60
Koagulaaspositiivsed stafülokokid / Staphylococcus aureus + 15.75 3.15 18.90
Salmonella spp. + 13.25 2.65 15.90
Enterobacteriaceae arvukus + 9.67 1.93 11.60
Bacillus cereus + 12.25 2.45 14.70
Listeria monocytogenes’e arvukus + 18.3 3.67 22
Listeria monocytogenes’e leidumine + 19.33 3.87 23.20
Vibrio cholera - 18.42 3.68 22.10

Keemiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Toiduainete energeetiline väärtus 1. pakett
(Valgusisaldus/Rasvasisaldus/Kuivainesisaldus/
Tuhasisaldus/Süsivesikud/arvutuslik energeetiline väärtus)
64.17 12.83 77
Toiduainete energeetiline väärtus 2. pakett
(Valgusisaldus/Rasvasisaldus/Süsivesikud/
Kiudained/Suhkrusisaldus/Naatrium/
Küllastunud rasvhapped /Kuivainesisaldus/
Tuhasisaldus/Arvutuslik energeetiline väärtus)
165 48 198
Pestitsiidijääkide sisaldus taimsetes proovides
gaasikromatograafiliselt multimeetodil
+ 266.67 53.33 320
Pestitsiidijääkide ja PCB-de sisaldus rasvastes proovides
gaasikromatograafiliselt multimeetodil
+ 266.67 53.33 320
Pestitsiidijääkide sisaldus vedelikkromatograafiliselt + 133.33 26.67 160
24-D ja selle derivaatide sisaldus gaaskromatograafiliselt + 168 33.60 201.60
Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sealhulgas benso(a)püreeni sisaldus + 182 36 216
3-MCPD sisaldus gaaskromatograafiliselt + 175 35 210
Säilitusainete (sorbiinhappe ja bensoehappe) sisaldus vedelikkromatograafiliselt + 53.33 10.67 64
Aflatoksiinide B1 B2 G1 ja G2 sisaldus vedelikkromatograafiliselt + 129.17 25.83 155
Muna merevaik- piim- ja β-hüdroksüvõihappe sisaldus gaaskromatograafiliselt - 90 18 108
Sünteetiliste toiduvärvide sisaldus jookides + 118.17 23.63 141.80
Sünteetiliste toiduvärvide sisaldus - 134.75 26.95 161.70
Sünteetiliste magusainete (atsesulfaam K sahhariin aspartaam) sisaldus vedelikkromatograafiliselt + 75 15 90
Vääveldioksiid - 20.83 4.17 25
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks - 24.17 4.83 29
Plii(Pb) - 18.33 3.67 22
Kaadmium (Cd) - 18.33 3.67 22
Vask (Cu) - 18.33 3.67 22
Tsink (Zn) - 18.33 3.67 22
Elavhõbe (Hg) - 18.33 3.67 22
Seleen (Se) - 18.33 3.67 22
Arseen (As) - 18.33 3.67 22
Raud (Fe) - 18.33 3.67 22
Nikkel (Ni) - 18.33 3.67 22
Kroom (Cr) - 18.33 3.67 22
Askorbiinhappe sisaldus vedelikromatograafiliselt + 45.83 9.17 55
Kofeiinisisaldus vedelikkromatograafiliselt + 75 15 90
Histamiinisisaldus kalas - 36.67 7.33 44
Lenduvad lämmastikühendite sisaldus kalas - 20.83 4.17 25
Üldfosfori sisaldus ü.a. P2O5-le + 27.5 5.5 33
Nitraadisisaldus potentsiomeetriliselt + 10 2 12
Nitraadi ja nitri sisaldus (arbitraažmeetodil) + 51.67 10.33 62
Nitritisisaldus kolorimeeriliselt + 14.67 2.93 17.60
Organoleptilised omadused - 7.33 1.47 8.8
pH - 5.50 1.1 6.6
Keedusoola sisaldus + 9 1.8 10.8
Keedusoolasisaldus juustus - 12.92 2.58 15.50
Kuivaine või niiskusesisaldus gravimeetriliselt + 7 1.4 8.4
Kuivainesisaldus refraktomeetriliselt - 6.25 1.25 7.5
Erikaal (tihedus) - 5.50 1.10 6.60
Tuhasisaldus (10%-lises HCl-s mittelahustuv tuhk) - 12.83 2.57 15.4
Mineraalained (tuhk) - 11.25 2.25 13.50
Mineraallisandite osamass - 9.17 1.83 11
Orgaaniliste hapete sisaldus (sidrunhape äädikhape viinhape piimhape merevaikhape õunhape) vedelikkromatograafiliselt - 53.33 10.67 67
Happesus + 6.42 1.28 7.70
Rasvade ja õlide happearv + 7 1.4 8.4
Kakaoubade happearv + 34.08 6.82 40.90
Rasvade ja õlide peroksiidarv - 9.17 1.83 11
Kakaoubade peroksiidarv 35 7 42
Pagaritoodete poorsus - 5.50 1.1 6.6
Fritüürrasva kvalitatiivne analüüs - 7.33 1.47 8.8
Rasvade ja õlide seebistusarv - 16.67 3.33 20
Rasvade ja õlide joodiarv - 11.67 2.33 14
Rasvade ja õlide mitteseebistuvad ühendid - 28.33 5.67 34
Rasvade kolesteroolisisaldus - 117.50 23.5 141
Piimarasv Gerberi meetodil - 12 2.4 14.4
Rasvasisaldus Soxhlet`i meetodil - 20.17 4.03 24.2
Rasvade ja õlide rasvhappeline koostis - 67.5 13.5 81
Lenduvate rasvhapete sisaldus - 22.50 4.5 27
Vabade rasvhapete sisaldus - 7 1.4 8.4
Kulinaartoodete termilise töötluse hindamine - 5.5 1.1 6.6
Murdumisnäitaja - 5.5 1.1 6.6
Saastumine aidakahjuritega - 7.33 1.47 8.8
Saastumine metallilisanditega - 6.42 1.28 7.7
Sade (vees mittelahustuv) - 6.42 1.28 7.7
Sõelaanalüüs (sool) - 15.83 3.17 19
Sahharoosisisaldus - 21.92 4.38 26.30
Suhkrusisaldus - 15.75 3.15 18.9
Suhkrusisaldus arvestatuna kuivainele - 22.75 4.55 27.3
Suhkrute sisaldus vedelikkromatograafiliselt - 71.25 14.25 85.5
Redutseerivate suhkrute sisaldus - 21.92 4.38 26.3
Valgusisaldus - 35 7 42
Tärklisesisaldus - 21.08 4.22 25.3
Lihatoote tärklisesisaldus - 15.83 3.17 19
Lihatoote kollageenisisaldus - 21.67 4.4.33 26
Liha keeduproov - 4.58 0.92 5.50
Mee diastaasiarv - 5.83 1.17 7
Mee kvalitatiivne reaktsioon hüdroksümetüülfurfuraalile - 5 1 6
Mee hüdroksümetüülfurfuraali (HMF) sisaldus spektrofotomeetriliselt - 16.67 3.33 20
Mee vabade hapete sisaldus - 7.50 1.5 9
Toote koostisosade suhte uuring - 4.58 0.92 5.50
Tooteühiku massi mõõtmine - 3.66 0.73 4.39
Toote täidise osamassi mõõtmine - 4.58 0.92 5.50
Roa kalorsuse teoreetiline arvutus - 4.58 0.92 5.50
Kalorsuse määramine (valgud-süsivesikud koos) - 33 6.60 39.6
Kalorsuse määramine (valgu- ja rasvavaba toote korral) + 12 2.4 14.4
Kiudained - 31 6.2 37.2
N-nitrosoamiinide (NDEA+NDMA) sisaldus - 162.50 32.50 195
Katseprotokolli või ekspertotsuse tõlkimine 1 lk 25 5 30

Kommentaar:

Lisaks loetelus esitatud uuringutele on vastavalt kliendi vajadustele ja arvestades labori suutlikkust võimalik muude analüüsimeetodite rakendamine.
Keemiliste näitajate kohta informatsiooni saamiseks võtke ühendust spetsialistiga:
Ilona Honga (juhtivspetsialist)
tel: 58 460 505
e-post: ilona.honga|ä|terviseamet.ee

 
Viimati uuendatud:  reede, 28 september 2018 13:46