Toiduainete analüüsid ja hinnad

Tellimisleht (Toidu analüüsi kaaskiri laborile)
Tellimisleht (Toidu analüüsi kaaskiri laborile)

Tellimisleht (Toiduainete energeetiline väärtus- toidukaupade etikettide jaoks)
Tellimisleht (Toiduainete energeetiline väärtus- toidukaupade etikettide jaoks)

Mikrobioloogiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Aeroobsete mikroobide üldarvu määramine (CFU) 30 °C + 5.83 1.17 7
Hallitus- ja pärmseente määramine - 7.5 1.25 9
Enterokokkide määramine + 8.33 1.67 10
Coli-laadsete bakterite määramine + 9.17 1.83 11
TermotolerantseteColi-laadsete bakterite määramine + 9.17 1.83 11
Escherichia coli + 10 2 12
Clostridium perfringens + 14.17 2.83 17
Sulfitit redutseerivate klostriidide määramine - 10.83 2.17 13
Staphylococcus aureus määramine ja loendamine + 15 3 18
Koagulaaspositiivsed stafülokokid + 15 3 18
Salmonella + 12.50 2.5 15
Enterobacteriaceae määramine ja loendamine + 9.17 1.83 11
Bacillus cereus määramine + 11.67 2.33 14
Yersinia enterocolitica määramine + 23.33 4.67 28
Campylobacter jejuni/coli määramine + 22.50 4.5 27
Listeria monocytogenes kvantitatiivne määramine + 18.33 3.67 22
Pseudomonas aeruginosa määramine - 10.83 2.17 13
Vibrio parahaemolyticus/Vibrio cholera määramine - 17.50 3.5 21

Keemiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€""
Toiduainete energeetiline väärtus 1. pakett
(Valgusisaldus/Rasvasisaldus/Kuivainesisaldus/
Tuhasisaldus/Süsivesikud/arvutuslik energeetiline väärtus)
64.17 12.83 77
Sekundaarsete oksüdatsiooniproduktide määramine - 6.67 1.33 8
Toiduainete energeetiline väärtus 2. pakett
(Valgusisaldus/Rasvasisaldus/Süsivesikud/
Kiudained/Suhkrusisaldus/Naatrium/
Küllastunud rasvhapped /Kuivainesisaldus/
Tuhasisaldus/Arvutuslik energeetiline väärtus)
150 30 180
Pestitsiidijääkide sisaldus taimsetes proovides
gaasikromatograafiliselt multimeetodil
+ 266.67 53.33 320
Pestitsiidijääkide ja PCB-de sisaldus rasvastes proovides
gaasikromatograafiliselt multimeetodil
+ 266.67 53.33 320
Pestitsiidijääkide sisaldus vedelikkromatograafiliselt + 133.33 26.67 160
Pestitsiidijääkide määramine taimsetes proovides
(GC multimeetod/ HPLC fumigandid/ ditiokarbamaadid)
+ 426.67 85.33 512
Ditiokarbamaatid - 80 16 96
Dikloorfenoksüädikhape ja tema soolad (2.4-D jne) + 160 32 192
3.4-benso(a)püreeni sisaldus+PAH summa + 155 31 186
3-kloor-1.2- propaandiool (3MCPD) sojakastmest + 175 35 210
Konservandid:Bensoe- ja sorbiinhape + 53.33 10.67 64
Aflatoksiinid B1/ B2/ G1 ja G2 + 191.67 38.33 230
Merivaik-/ piim-/ β-Hüdroksüvõihap munas - 90 18 108
Sünteetiliste toiduvärvide sisaldus karamellkompvekkides ja jookides + 112.5 22.5 135
Sünteetiliste toiduvärvide sisaldus rasva ja proteiini
sisaldavates ning vees mittelahustuvates proovides
- 128.33 25.67 154
Magusained (Atsesulfaam K/ Sahariin/ Aspartaam) + 75 15 90
Vääveldioksiid - 20.83 4.17 25
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks - 24.17 4.83 29
Plii(Pb) - 25 5 30
Kaadmium (Cd) - 25 5 30
Vask (Cu) - 25 5 30
Tsink (Zn) - 25 5 30
Elavhõbe (Hg) - 25 5 30
Seleen (Se) - 25 5 30
Arseen (As) - 25 5 30
Raud (Fe) - 25 5 30
Nikkel (Ni) - 25 5 30
Kroom (Cr) - 25 5 30
Vitamiin C + 45.83 9.17 55
Kofeiin + 75 15 90
Histamiin kalas - 35 7 42
Lenduvad lämmastikühendid kalas - 20.83 4.17 25
Üldfosfori sisaldus ü.a. P2O5-le + 27.5 5.5 33
Nitraat + 7.5 1.5 9
Nitraadi sisaldus (arbitraažmeetodil) + 51.67 10.33 62
Nitrit + 13.33 2.67 16
Organoleptilised omadused - 6.67 1.33 8
pH - 5 1 6
Keedusool/ kloriid + 7.50 1.5 9
Keedusoolasisaldus juustus - 10.83 2.17 13
Niiskus/kuivaine + 6.67 1.33 8
Kuivainesisaldus refraktomeetriliselt - 4.17 0.83 5
Erikaal (tihedus) - 5 1 6
Tuhasisaldus - 11.67 2.33 14
Mineraallisandite osamass - 7.50 1.5 9
Orgaanilised happed - 53.33 10.67 67
Happesus + 5.83 1.17 7
Happearv - 6.67 1.33 8
Peroksiidarvu määramine - 9.17 1.83 11
Poorsus - 5 1 6
Rasvade ja õlide peroksiidarv - 27.5 5.5 33
Rasvade ja õlide seebistusarv - 16.67 3.33 20
Rasvade ja õlide happearv + 6.67 1.33 8
Rasvade ja õlide joodiarv - 11.67 2.33 14
Rasvade ja õlide mitteseebistuvad ühendid - 25.83 5.17 31
Rasvade kolesteroolisisaldus - 117.50 23.5 141
Rasvasisaldus (piim) - 10.83 2.17 13
Rasvasisaldus Soxhlet`i meetodil - 19.17 3.83 23
Rasvade ja õlide rasvhappeline koostis - 80 16 96
Lenduvad rasvhapped - 22.50 4.5 27
Vabade rasvhapete koostis - 80 16 96
Kulinaartoodete termilise töötluse hindamine - 5 1 6
Murdumisnäitaja - 5 1 6
Saastumine aidakahjuritega - 6.67 1.33 8
Saastumine metallilisanditega - 5.83 1.17 7
Sade (vees mittelahustuv) - 5.83 1.17 7
Sõelaanalüüs (sool) - 15.83 3.17 19
Sahharoos - 20.83 4.17 25
Suhkrusisaldus - 15 3 18
Suhkrusisaldus arvestatuna kuivainele - 21.67 4.33 26
Suhkrud (glükoos/ fruktoos/ galaktoos/ laktoos/ sahharoos/ maltoos) - 80 16 96
Redutseerivad suhkrud - 20.83 4.17 25
Valgu sisaldus - 35 7 42
Tärklisesisaldus - 19.17 3.83 23
Lihatoote tärklisesisaldus - 15.83 3.17 19
Lihatoote kollageenisisaldus - 21.67 4.4.33 26
Liha keeduproov - 4.17 0.83 5
Mee diastaasiarv - 11.67 2.33 14
Mee kvalitatiivne reaktsioon hüdroksümetüülfurfuraalile - 5 1 6
Mee hüdroksümetüülfurfuraali (HMF) sisaldus - 16.67 3.33 20
Fritüürasva hapendunud ainete sisaldus - 6.67 1.33 8
Fritüürrasva kvantitatiivne analüüs - 9.17 1.83 11
Toote koostisosade massi määramine - 4.17 0.83 5
Tooteühiku massi mõõtmine - 3.33 0.67 4
Toote täidise osamassi mõõtmine - 4.17 0.83 5
Roa kalorsuse teoreetiline arvutus - 4.17 0.83 5
Kalorsuse määramine (valgud-süsivesikud koos) - 30 6 36
Kalorsuse määramine (valgu- ja rasvavaba toote korral) + 10.83 2.17 13
Kiudained - 30 6 36
N-nitrosoamiinide (NDEA+NDMA) sisaldus - 155 31 186
 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 18 juuli 2017 14:53