Toiduga kokkupuutuvate materjalide uuring

Toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete vallas on pädevaks asutuseks Eestis Veterinaar- ja Toiduamet ning riiklikuks referentlaboriks Terviseameti Kesklabor. 

Tellimisleht (keraamika)
Tellimisleht (keraamika)
Proovivõtu juhend (keraamika)

Tellimisleht (plast)
Tellimisleht (plast)
Proovivõtu juhend (plast)

Tellimisleht (paber ja papp)
Tellimisleht (paber ja papp)

Tellimisleht (matemaatiline modelleerimine)
Tellimisleht (matemaatiline modelleerimine)

Normatiivdokument
Alates 1. maist 2011 kohaldati uus Komisjoni määrus nr 10/2011, 14. jaanuar 2011, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta. Käesolevaga tunnistatakse alates 1. maist 2011 kehtetuks direktiivid 80/766/EMÜ, 81/432/EMÜ  ja 2002/72/EÜ.

Analüüs

Nimi Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Mudellahuste sensoorne analüüs/ toote kontroll - 43.75 8.75 52.5
Üldise migratsiooni määramine:
- Toidu simulant - destilleeritud vesi või äädikhappe lahus + 55 11 66
- Toidu simulant - isooktaan või etanooli lahus + 87.5 17.5 105
- Toidu simulant - triglütseriidide segu/maisi-/ oliivi- või päevalilleõli + 250 50 300
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks + 30 6 36
Plii migratsioon keraamikast/klaasist + 18.33 3.67 22
Kaadmiumi migratsioon keraamikast/klaasist + 18.33 3.67 22
Nikli migratsioon keraamikast/klaasist - 18.33 3.67 22
Vase migratsioon keraamikast/klaasist/plastist - 18.33 3.67 22
Mangaani migratsioon keraamikast/klaasist/plastist - 18.33 3.67 22
Baariumi migratsioon plastist - 18.33 3.67 22
Koobalti migratsioon plastist - 18.33 3.67 22
Raua migratsioon plastist - 18.33 3.67 22
Tsingi migratsioon plastist - 18.33 3.67 22
Kroomi sisaldus plastikus - 18.33 3.67 22
Kaadmiumi sisaldus plastikus - 18.33 3.67 22
Plii sisaldus plastikus - 18.33 3.67 22
Formaldehüüdi määramine toidusimulandist - oliiviõlist + 73.75 14.75 88.50
Formaldehüüdi määramine toidusimulandist - destilleeritud veest/ isooktaanist/ äädikhappe või etanooli lahusest + 55 11 66
Primaarsete aromaatsete amiinide määramine toidusimulandist - destilleeritud veest/ isooktaanist/ äädikhappe või etanooli lahusest + 150 30 180
Bisfenool A määramine toidusimulandist - destilleeritud veest/ isooktaanist/ äädikhappe või etanooli lahusest + 87.5 17.5 105
Fotoinitsiaatorite - bensofenooni/ 4-metüülbensofenooni/ 4-hüdroksübensofenooni/ 4-bensoüülbifenüüli ja 2-isopropüültioksantooni - määramine papis - 115 23 138
Katseprotokolli või ekspertotsuse tõlkimine 1 lk 25 5 30

Kommentaar:

Informatsiooni saamiseks võtke ühendust spetsialistiga: Anu Umbleja (vanemspetsialist)
tel: 7943 608
e-post: anu.umbleja|ä|terviseamet.ee

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 14 mai 2018 11:19