Survegaaside uuringud

Keemiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Süsinikdioksiid - 31.67 6.33 38
Süsinikmonooksiid + 31.67 6.33 38
Veesisalduse määramine gaasis kastepunkti järgi - 7.5 1.5 9
Hapnik - 31.67 6.33 38
Lämmastik - 31.67 6.33 38
Väävelvesinik - 23.33 4.67 28
Fosfiin - 23.33 4.67 28
Summaarne orgaaniline aine + 31.67 6.33 38
 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 19 jaanuar 2012 16:02