Õhu uuringud

Mikrobioloogiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Mikroobide arvukus (sedimentatsioonimeetod) - 3.50 0.70 4.20
Hallitusseente arvukus (sedimentatsioonimeetod) - 3.50 0.70 4.20
Staphylococcus aureus (sedimentatsioonimeetod) - 4.42 0.88 5.30

Keemiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Aine analüüs indikaatortoruga - 25 5 30
Lahustiaurude gaaskromatograafiline analüüs aktiivsöetorult + 100 20 120
Lenduvate orgaaniliste ühendite gaaskromatograafiline analüüs/1 komponent esimeses proovis + 70 14 84
Iga komponent järgmistes proovides + 30 6 36
Äädikhape - 31.67 6.33 38
Ammoniaak - 29.17 5.83 35
Ammoniaagi määramine indikaatoritoruga - 25 5 30
Isotsüanaadid - 29.17 5.83 35
Formaldehüüd + 29.17 5.83 35
Süsinikdioksiid indikaatortoruga + 25 5 30
Süsinikmonooksiid indikaatortoruga + 25 5 30
Üldtolm (kaalumeetodil) - 25 5 30
Tahkete osakeste määramine (PM- 2.5 ja PM-10) tolmuanalüsaatoriga - 30 6 36
Proovi ettevalmistus metallide määramiseks - 17.50 3.50 21
Raud - 18.33 3.67 22
Mangaan - 18.33 3.67 22
Kroom - 18.33 3.67 22
Nikkel - 18.33 3.67 22
Plii + 18.33 3.67 22
Tsink - 18.33 3.67 22
Kaadmium - 18.33 3.67 22
Elavhõbe ekspressmeetodil - 22.50 4.50 27
Asbest (õhust) - 48.34 9.67 58
Ftalaadid (õhust) - 100 20 120
Väljakutsetasu 10 2 12
Ettevõttes (asutuses) vajalike mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine koos tulemuste vormistamisega (tunnihind) 25 5 30
Sõidukulu (1 km) 0.50 0.10 0.60
Kirjaliku terviseohutuse hinnangu andmine (tunnihind) 25 5 30
Katseprotokolli või ekspertotsuse tõlkimine 1 lk 25 5 30

Kommentaar:

Hinnakalkulatsioonil arvestatakse mõõtepunktide arvu, tööaega ja sõidukulu.

Lisaks loetelus esitatud uuringutele on vastavalt kliendi vajadustele ja arvestades labori suutlikkust võimalik muude analüüsimeetodite rakendamine.

Informatsiooni saamiseks võtke ühendust spetsialistiga:
Konstantin Kislitsõn (juhtivspetsialist)
tel: 5843 9342
e-post: konstantin.kislitson|ä|terviseamet.ee

 
Viimati uuendatud:  reede, 24 november 2017 10:30