Lahtiste veekogude vee uuringud

Mikrobioloogiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€""
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetod) + 7.50 1.5 9
Enterokokid või streptokokid (membraanfiltratsioonimeetod)" + 6.17 1.23 7.40
Vibrio cholerae - 25.42 5.08 30.50
Salmonella spp. + 13.25 2.65 15.90

Keemiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
pH + 3.33 0.67 4
Ammoonium + 6.67 1.33 8
Värvus - 2.5 0.5 3
Biokeemiline hapnikutarve + 17.5 3.5 21
Üldlämmastik + 18.33 3.67 22
Lahustunud hapnik - 5.83 1.17 7
Pestitsiidid* + 183.33 336.67 220
Naftasaadused gravimeetriliselt - 16.67 3.33 20
1-ja 2-aluselised fenoolid - 58.33 11.67 70
Lenduvad fenoolid - 20 4 24
Tsüaniid - 15.83 3.17 19
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks + 24.17 4.83 29
Arseen (As) + 18.33 3.67 22
Kaadmium (Cd) + 18.33 3.67 22
Kroom (Cr) + 18.33 3.67 22
Plii (Pb) + 18.33 3.67 22
Elavhõbe (Hg) - 18.33 3.67 22
 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 23 november 2017 14:27