Kõik analüüsid ja mõõtmised

Heitvee uuringud

Terviseamet võib rakendada hinnakirjast madalamaid hindu, kui teenuse osutamiseks vajalikud kulud seda võimaldavad.

Mikrobioloogiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Coli-laadsed bakterid (Colilert) + 8.50 1.70 10.20
Escherichia coli (Colilert) + 8.50 1.70 10.20
Salmonella spp. + 13.25 2.65 15.90
Vibrio cholerae - 25.42 5.08 30.50

Keemiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
pH + 3.33 0.67 4
Biokeemiline hapnikutarve + 17.50 13.5 21
Heljum + 10 2 12
Üldlämmastik + 18.33 3.67 22
Üldfosfor + 15.83 3.17 19
Sulfaat + 6.67 1.33 8
Naftasaadused gravimeetriliselt - 16.67 3.33 20
Lenduvad fenoolid - 20 4 24
Rasvad - 16.67 3.33 20
Ammoonium + 6.67 1.33 8
Nitraat + 10 2 12
Nitrit + 6.67 1.33 8
Jääkkloor - 5 1 6
KHT (COD-Cr) + 20 4 24
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks + 24.17 4.83 29
Vask (Cu) + 18.33 3.67 22
Tsink (Zn) + 18.33 3.67 22
Raud (Fe) + 18.33 3.67 22
Arseen (As) - 18.33 3.67 22
Plii (Pb) + 18.33 3.67 22
Kroom (Cr) - 18.33 3.67 22
Kaadmium (Cd) + 18.33 3.67 22
Nikkel (Ni) + 18.33 3.67 22
Elavhõbe (Hg) - 18.33 3.67 22
1- ja 2-aluselised fenoolid + 58.33 11.67 70
 
Viimati uuendatud:  reede, 24 november 2017 16:07