Toiduga kokkupuutuvate materjalide uuring

Toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete vallas on pädevaks asutuseks Eestis Veterinaar- ja Toiduamet ning riiklikuks referentlaboriks Terviseameti Kesklabor. 

Tellimisleht (keraamika)
Proovivõtu juhend (keraamika)

Tellimisleht (plast)
Proovivõtu juhend (plast)

Tellimisleht (paber ja papp)

Tellimisleht (matemaatiline modelleerimine)

Normatiivdokument
Alates 1. maist 2011 kohaldati uus Komisjoni määrus nr 10/2011, 14. jaanuar 2011, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta. Käesolevaga tunnistatakse alates 1. maist 2011 kehtetuks direktiivid 80/766/EMÜ, 81/432/EMÜ  ja 2002/72/EÜ.

Analüüs

Nimi Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Mudellahuste sensoorne analüüs/ toote kontroll - 29.17 5.83 35
Üldise migratsiooni määramine:
- Toidu simulant - destilleeritud vesi või äädikhappe lahus + 50 10 60
- Toidu simulant - isooktaan või etanooli lahus + 79.17 15.83 95
- Toidu simulant - triglütseriidide segu/maisi-/ oliivi- või päevalilleõli + 248.33 49.67 298
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks + 27.5 5.5 33
Plii migratsioon keraamikast/klaasist + 23.33 4.67 28
Kaadmiumi migratsioon keraamikast/klaasist + 23.33 4.67 28
Kroomi sisaldus plastikus - 23.33 4.67 28
Kaadmiumi sisaldus plastikus - 23.33 4.67 28
Plii sisaldus plastikus - 23.33 4.67 28
Formaldehüüdi määramine toidusimulandist - oliiviõlist + 66.67 13.33 80
Formaldehüüdi määramine toidusimulandist - destilleeritud veest/ isooktaanist/ äädikhappe või etanooli lahusest + 50 10 60
Primaarsete aromaatsete amiinide määramine toidusimulandist - destilleeritud veest/ isooktaanist/ äädikhappe või etanooli lahusest + 116.67 23.33 140
Bisfenool A määramine toidusimulandist - destilleeritud veest/ isooktaanist/ äädikhappe või etanooli lahusest + 79.17 15.83 95
Fotoinitsiaatorite - bensofenooni/ 4-metüülbensofenooni/ 4-hüdroksübensofenooni/ 4-bensoüülbifenüüli ja 2-isopropüültioksantooni - määramine papis + 104.17 20.3 125
Melamiini määramine toidusimulandist - destilleeritud veest/ isoktaanist/ äädikhappe või etanooli lahusest + 120.83 24.17 145
Aine migratsioonipotentsiaali matemaatiline modelleerimine - 29.20 5.84 35.04
 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 1 detsember 2016 15:23