Õhu uuringud

Mikrobioloogiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Mikroobide arv sedimentatsioonimeetodil - 3.33 0.67 4
Hallitusseente hulk õhus sedimentatsioonimeetodil - 3.33 0.67 4
Staphylococcus aureus sedimentatsioonmeetodil - 4.17 0.83 5

Keemiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Aine analüüs indikaatortoruga - 23.33 4.67 28
Lahustiaurude gaaskromatograafiline analüüs aktiivsöetorult + 91.67 18.33 110
Lenduvate orgaaniliste ühendite gaaskromatograafiline analüüs/1 komponent esimeses proovis + 66.67 13.33 80
iga komponent järgmistes proovides + 25 5 30
Äädikhape - 31.67 6.33 38
Ammoniaak - 29.17 5.83 35
Ammoniaagi määramine indikaatoritoruga - 23.33 4.67 28
Isotsüanaadid - 29.17 5.83 35
Formaldehüüd + 29.17 5.83 35
Süsinikdioksiid indikaatortoruga + 23.33 4.67 28
Süsinikmonooksiid indikaatortoruga + 23.33 4.67 28
Tolm (kaalumeetodil) - 20.83 4.17 25
Proovi ettevalmistus metallide määramiseks - 15.83 3.17 19
Raud - 18.33 3.67 22
Mangaan - 18.33 3.67 22
Kroom - 18.33 3.67 22
Nikkel - 18.33 3.67 22
Plii + 18.33 3.67 22
Tsink - 18.33 3.67 22
Kaadmium - 18.33 3.67 22
Asbest (õhust) - 48.34 9.67 58
Ftalaadid (õhust) - 91.67 18.33 110
Ettevõttes (asutuses) vajalike mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine koos tulemuste vormistamisega (tunnihind) + 17.50 3.5 21
Sõidukulu (1 km) + 0.42 0.08 0.50

Kommentaar:

Hinnakalkulatsioonil arvestatakse mõõtepunktide arvu, tööaega ja sõidukulu.

Lisaks loetelus esitatud uuringutele on vastavalt kliendi vajadustele ja arvestades labori suutlikkust võimalik muude analüüsimeetodite rakendamine.

Informatsiooni saamiseks võtke ühendust spetsialistiga:
Konstantin Kislitsõn (juhtivspetsialist)
tel: 5843 9342
e-post: konstantin.kislitson|ä|terviseamet.ee

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 28 august 2017 13:53