Lahtiste veekogude vee uuringud

Mikrobioloogiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Escherichia coli + 7.50 1.5 9
Soole enterokokid + 5.83 1.17 7
Vibrio cholerae - 24.17 4.83 29
Salmonellad + 10.83 2.17 13

Keemiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
pH + 3.33 0.67 4
Ammoonium + 6.67 1.33 8
Värvus + 2.5 0.5 3
Biokeemiline hapnikutarve + 17.5 3.5 21
Üldlämmastik + 18.33 3.67 22
Lahustunud hapnik + 5.83 1.17 7
Pestitsiidid + 175 35 210
Naftasaadused + 16.67 3.33 20
1-ja 2-aluselised fenoolid + 54.17 10.83 65
Lenduvad fenoolid + 13.33 2.67 16
Tsüaniid + 15.83 3.17 19
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks - 24.17 4.83 29
Arseen (As) - 23.33 4.67 28
Kaadmium (Cd) - 23.33 4.67 28
Kroom (Cr) - 23.33 4.67 28
Plii (Pb) - 23.33 4.67 28
Elavhõbe (Hg) - 23.33 4.67 28
 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 31 juuli 2017 10:53