Kõik analüüsid ja mõõtmised

Heitvee uuringud

Terviseamet võib rakendada hinnakirjast madalamaid hindu, kui teenuse osutamiseks vajalikud kulud seda võimaldavad.

Mikrobioloogiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
E.coli + 7.50 1.5 9

Keemiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
pH + 3.33 0.67 4
Biokeemiline hapnikutarve + 17.50 13.5 21
Heljum + 10 2 12
Üldlämmastik + 18.33 3.67 22
Üldfosfor + 15.83 3.17 19
Sulfaat + 6.67 1.33 8
Naftasaadused - 16.67 3.33 20
Lenduvad fenoolid - 13.33 2.67 16
Rasvad - 16.67 3.33 20
Ammoonium + 6.67 1.33 8
Nitraat + 10 2 12
Nitrit + 6.67 1.33 8
Jääkkloor - 5 1 6
KHT (COD-Cr) + 20 4 24
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks + 24.17 4.83 29
Vask (Cu) + 23.33 4.67 28
Tsink (Zn) + 23.33 4.67 28
Raud (Fe) + 23.33 4.67 28
Proovi ettevalmistus arseeni analüüsiks - 29.17 5.83 35
Arseen (As) + 23.33 4.67 28
Plii (Pb) + 23.33 4.67 28
Kroom (Cr) + 23.33 4.67 28
Kroom (Cr) + 23.33 4.67 28
Kaadmium (Cd) + 23.33 4.67 28
Nikkel (Ni) + 23.33 4.67 28
Proovi ettevalmistus elavhõbeda analüüsiks - 24.17 4.83 29
Elavhõbe (Hg) + 23.33 4.67 28
1- ja 2-aluselised fenoolid + 54.17 10.83 65
 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 18 juuli 2017 14:41