Joogivee analüüsid ja hinnad

Tellimisleht
Initiates file downloadTellimisleht

Normatiivdokument
Proovide võtmine Legionella määramiseks
Veeproovide võtmine Salmonella määramiseks
Veeproovide võtmine


Terviseamet võib rakendada hinnakirjast madalamaid hindu, kui teenuse osutamiseks vajalikud kulud seda võimaldavad.

Mikrobioloogiline analüüs

Nimi Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetod) + 7.5 1.5 9
Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetod) + 8 1.60 9.60
Enterokokid või streptokokid (membraanfiltratsiooni meetod) + 6.17 1.23 7.40
Mikroobide üldarv 22°C + 5.25 1.05 6.30
Mikroobide üldarv 37°C + 5.25 1.05 6.30
Clostridium perfringens + 10.50 2.10 12.60
Legionella + 85 17 102
Pseudomonas aeruginosa + 7.92 1.58 9.50
Sulfitit redutseerivad klostriidid + 10.50 2.10 12.60

Keemiline analüüs

Nimi Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Lõhn - 1.67 0.33 2
Maitse - 1.67 0.33 2
Värvus + 2.5 0.5 3
Hägusus + 4.17 0.83 5
Üldraud + 10 2 12
Raud kahevalentne + 13.33 2.67 16
pH + 3.33 0.67 4
Elektrijuhtivus + 3.33 0.67 4
Oksüdeeritavus/ permaganaatne hapnikutarve + 6.67 1.33 8
Kloriid + 7.5 1.5 9
Üldkaredus + 5 1 6
Ammoonium + 6.67 1.33 8
Nitrit + 6.67 1.33 8
Nitraat + 10 2 12
Sulfaat + 6.67 1.33 8
Permangaatne hapnikutarve + 6.67 1.33 8
Kaltsium + 4.17 0.83 5
Magneesuim + 4.17 0.83 5
Leelisus + 7.5 1.5 9
Bikarbonaat + 6.67 1.33 8
Leelisus+Bikarbonaat + 6.67 1.33 8
Kuivjääk + 6.67 1.33 8
Fluoriid + 7.5 1.5 9
Väävelvesinik - 9.17 1.83 11
Jääkkloor (vaba) + 5 1 6
Jääkkloor (summaarne) + 5 1 6
Alumiinium + 11.67 2.33 14
Naatrium + 14.17 2.83 17
Katioonid 1 ioon + 14.17 2.83 17
2 iooni + 17.50 3.5 21
3 iooni + 20 4 24
4 iooni + 21.67 4.33 26
Naatruim ja kaalium(arvutuslik) + 1.67 0.33 2
Tsüaniid + 15.83 3.17 19
Boor + 14.17 2.83 17
Lenduvad fenoolid - 20 4 24
Ortofosfaat + 7.5 1.25 9
Ränidioksiid - 10 2 12
Arseen (As) + 18.33 3.67 22
Antimon (Sb) + 18.33 3.67 22
Baarium (Ba) - 18.33 3.67 22
Kaadmium (Cd) + 18.33 3.67 22
Plii (Pb) + 18.33 3.67 22
Nikkel (Ni) + 18.33 3.67 22
Kroom (Cr) + 18.33 3.67 22
Koobalt (Co) + 18.33 3.67 22
Molübdeen (Mo) + 18.33 3.67 22
Seleen (Se) + 18.33 3.67 22
Mangaan (Mn) + 18.33 3.67 22
Vask (Cu) + 18.33 3.67 22
Tsink (Zn) + 18.33 3.67 22
Elavhõbe (Hg) - 18.33 3.67 22
*Pestitsiidid multimeetodil + 183.33 63.67 220
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-d) s.h. benso(a)püreen + 180 36 216
Benseen/ 1.2-dikloroetaan/ tri- ja tetrakloroeteen / tolueen ning trihalomentaanid + 170.83 34.17 205
1- ja 2-aluselised fenoolid + 58.33 11.67 70
 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 14 august 2018 21:25