Joogivee analüüsid ja hinnad

Tellimisleht
Tellimisleht

Normatiivdokument
Proovide võtmine Legionella määramiseks
Veeproovide võtmine Salmonella määramiseks
Veeproovide võtmine


Terviseamet võib rakendada hinnakirjast madalamaid hindu, kui teenuse osutamiseks vajalikud kulud seda võimaldavad.

Mikrobioloogiline analüüs

Nimi Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Escherichia coli + 7.5 1.5 9
Coli-laadsed bakterid + 6.67 1.33 8
Enterokokid + 5.83 1.17 7
Mikroobide arv 22°C + 5 1 6
Mikroobide arv 37°C + 5 1 6
Clostridium perfringens - 10 2 12
Legionellad + 65 13 78
Pseudomonas aeruginosa - 7.5 1.5 9
Salmonellad + 10.83 2.17 13
Sulfitredutseerivad anaeroobid + 10 2 12

Keemiline analüüs

Nimi Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
Lõhn - 1.67 0.33 2
Maitse - 1.67 0.33 2
Värvus + 2.5 0.5 3
Hägusus + 4.17 0.83 5
Üldraud + 10 2 12
Raud kahevalentne + 13.33 2.67 16
pH + 3.33 0.67 4
Elektrijuhtivus + 3.33 0.67 4
Oksüdeeritavus + 6.67 1.33 8
Kloriid + 7.5 1.5 9
Üldkaredus + 5 1 6
Ammoonium + 6.67 1.33 8
Nitrit + 6.67 1.33 8
Nitraat + 10 2 12
Sulfaat + 6.67 1.33 8
Permangaatne hapnikutarve + 6.67 1.33 8
Kaltsium + 4.17 0.83 5
Magneesuim + 4.17 0.83 5
Leelisus + 7.5 1.5 9
Bikarbonaat + 6.67 1.33 8
Leelisus+Bikarbonaat + 6.67 1.33 8
Kuivjääk + 6.67 1.33 8
Fluoriid + 7.5 1.5 9
Väävelvesinik - 9.17 1.83 11
Jääkkloor (vaba) + 5 1 6
Jääkkloor (summaarne) + 5 1 6
Alumiinium + 9.17 1.83 11
Naatrium + 14.17 2.83 17
Katioonid 1 ioon + 14.17 2.83 17
2 iooni + 17.50 3.5 21
3 iooni + 20 4 24
4 iooni + 21.67 4.33 26
Naatruim ja kaalium(arvutuslik) + 1.67 0.33 2
Tsüaniid + 15.83 3.17 19
Boor + 14.17 2.83 17
Lenduvad fenoolid - 12.50 2.5 15
Ortofosfaat + 7.5 1.25 9
Ränidioksiid - 10 2 12
Joogiveemäärusega nõutud 10 elemendi (antimon/ arseen/ elavhõbe/ kaadmium/ kroom/ nikkel/ plii/ seleen/ vask/ mangaan/ määramine) -hinnaalandus 20 % + 201.67 40.33 242
Joogiveeallika vees nõutud 11 elemendi (antimon/ arseen/ baarium/ elavhõbe/ kaadmium/ kroom/ mangaan/ nikkel/ plii/ seleen/ vask/ määramine) - hinnaalandus 20 % + 220.83 44.17 265
Arseen (As) + 23.33 4.67 28
Antimon (Sb) + 23.33 4.67 28
Baarium (Ba) - 23.33 4.67 28
Kaadmium (Cd) + 23.33 4.67 28
Plii (Pb) + 23.33 4.67 28
Nikkel (Ni) + 23.33 4.67 28
Kroom (Cr) + 23.33 4.67 28
Koobalt (Co) + 23.33 4.67 28
Molübdeen (Mo) + 23.33 4.67 28
Seleen (Se) + 23.33 4.67 28
Mangaan (Mn) + 18.33 3.67 22
Vask (Cu) + 23.33 4.67 28
Tsink (Zn) + 23.33 4.67 28
Elavhõbe (Hg) - 23.33 4.67 28
*Pestitsiidid multimeetodil + 175 35 210
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-d) s.h. benso(a)püreen + 191.67 38.33 230
Benseen/ 1.2-dikloroetaan/ tri- ja tetrakloroeteen / tolueen ning trihalomentaanid + 170.83 34.17 205
1- ja 2-aluselised fenoolid + 54.17 10.83 65
 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 2 august 2017 15:58