» Laborid » Keemialabor

Terviseameti kesklabori keemialabor

Tähelepanu!
23.02.2018 labori vastuvõtt avatud kuni kella 12-ni, heitvee analüüse vastu ei võeta.

Alates 2016. aastast teostab Terviseameti keemialabor töökeskkonna õhus anorgaaniliste kiudainete (asbesti) sisalduse määramise uuringuid (kiudu/cm³).
Labor ei ole veel nende analüüside vallas akrediteeritud.
Nimetatud uuringute läbiviimiseks kasutatakse alljärgnevaid rahvusvaheliselt aktsepteeritud standardmetoodikaid:

 • Õhu kvaliteet - Anorgaaniliste kiudude kontsentratsiooni määramine õhus faasi- kontrast optilise mikroskoobiga (Membraan - filter meetod) ISO 8672: 2014 (E).

 • Kiudude kontsentratsiooni määramine õhus faasi- kontrast optilise mikroskoobiga (membraan - filter meetod). WHO, Genf 1997 (ISBN 92 4 154496 1).


Keemialabor täidab rahvusliku referentlabori funktsioone toiduga kokkupuutuvate materjalide analüüsi alal.
Osades keemilise analüüsi valdkondades on Terviseameti (TA) laborid ainukesed analüüside teostajad Eestis:

 • kosmeetikatoodete analüüsid;
 • tarbekaupades toksiliste ainete ja allergeenide määramised;
 • toiduga kokkupuutuvate materjalide uuringud;
 • mänguasjade ohutuse katsetamised;
 • toiduanalüüsid (mõningad lisa- ja saasteained, vitamiinid);
 • raadiosageduste kasutamise tingimuste tervisekaitsealane uuring.  

Keemialabor on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud joogivee, heitvee, toiduainete, ruumide õhu ja toiduga kokkupuutuvate materjalide analüüsi valdkonnas. Tunnistuse registreerimisnumber L042.

 • Veeproovide analüüs:
  joogivesi
  ujulate vesi
  supluskohtade vesi
  heitvesi
  muu vesi (näit. destilleeritud vesi)
 • Toiduproovide analüüs:
  toidu koostise keemiline analüüs
  toidu kalorsuse määramine
  toidu organoleptiline analüüs
  lisaainete ja vitamiinide määramine toidus
  saasteainete (pestitsiidijäägid, raskemetallid jne) määramine toidus
 • Õhu uuringud:
  saasteainete määramine õhus
  füüsikalised mõõtmised: mikrokliima - temperatuuri,
  õhu suhtelise niiskusesisalduse mõõtmine,
  õhu liikumiskiiruse mõõtmine, tööpindade valgustatuse mõõtmine
 • Toiduga kokkupuutuvate materjalide uuringud:
  toidu pakkematerjalide ja toidunõude kontroll
 • Ehitusmaterjalide uuringud:
  lenduvate ühendite emissiooni määramine
 • Mänguasjade uuringud:
  ohutuse kontroll
 • Vere ja uriini analüüsid:
  Pärilike ainevahetushaiguste laboratoorne diagnostika - saateleht

TA Kesklabori Keemialabor vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 nõuetele kui katselabor vee, õhu, materjalide ja toiduainete analüüside valdkonnas.

 
Viimati uuendatud:  reede, 9 veebruar 2018 12:36