Terviseameti kesklabori füüsikalabor

Telefon: 794 3537, 794 3538, 794 3539
e-mail: fuusika|ä|terviseamet.ee 
Asukoht: Paldiski mnt 81, Tallinn

Terviseameti kesklabori füüsikalabor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt töö- ja elukeskkonna parameetrite mõõtmiste valdkonnas. Tunnistuse registreerimisnumber on L128.

Füüsikalabor teostab füüsikalisi mõõtmisi elu- ja töökeskkonnas, sotsiaalministri määruses nr. 55 ettenähtud hinnakirja alusel.

Füüsikaliste tegurite mõõtmised elukeskkonnas ja töökeskkonnas:

  • müra;
  • müraallika võimsus;
  • helipidavus;
  • vibratsioon;
  • valgustatus;
  • elektromagnetväljade kiirgus;
  • mikrokliima.

Müralevi arvutused tarkvara CadnaA abil:

  • mürakaartide koostamine;
  • müraprognooside koostamine;
  • mürabarjääride efektiivsuse hindamine.

Eksperthinnangud keskkonna füüsikaliste mõjude kohta.

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 31 juuli 2017 10:56