Terviseameti kesklabori füüsika labor

Telefon: 694 3537, 694 3538, 694 3539
Faks: 694 3501
e-mail: fuusika|ä|terviseamet.ee 
Asukoht: Kotka 2, Tallinn

Terviseameti kesklabori füüsika labor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt töö- ja elukeskkonna parameetrite mõõtmiste valdkonnas. Tunnistuse registreerimisnumber on L128.

Kesklabori füüsika labor teostab  füüsikalisi mõõtmisi elu- ja töökeskkonnas, sotsiaalministri määruses nr. 55 ettenähtud hinnakirja alusel.

Füüsikaliste tegurite mõõtmised elukeskkonnas ja töökeskkonnas:

  • müra;
  • müraallika võimsus;
  • helipidavus;
  • vibratsioon;
  • valgustatus;
  • elektromagnetväljade kiirgus;
  • mikrokliima.

Müralevi arvutused tarkvara CadnaA abil:

  • mürakaartide koostamine;
  • müraprognooside koostamine;
  • mürabarjääride efektiivsuse hindamine.

Eksperthinnangud keskkonna füüsikaliste mõjude kohta.

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 23 veebruar 2016 09:37